Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Κύπρος-Γραφείο Αντιπροσωπίας στη Μόσχα

Ο Όμιλος Eurobank EFG ανακοινώνει ότι:

Α. Έλαβε την επίσημη άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για την ίδρυση και λειτουργία θυγατρικής Τραπεζικής Εταιρείας στην Κύπρο με την επωνυμία Εurobank EFG  Cyprus Ltd. Η νέα αυτή εταιρία θα αποτελέσει τη βάση της ανάπτυξης του φιλόδοξου επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου στην Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό, οι  εργασίες του υφιστάμενου υποκαταστήματος στη Λευκωσία έχουν  ήδη μεταφερθεί στη νέα θυγατρική Τράπεζα του Ομίλου.

Β. Εξασφάλισε την επίσημη άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας για την ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Μόσχα. Επικεφαλής του Γραφείου Αντιπροσωπείας ανέλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Γρηγορίου, τραπεζικό στέλεχος με πολυετή εμπειρία στη ρωσική τραπεζική αγορά.
Σκοπός του Γραφείου Αντιπροσωπείας  στη Μόσχα  είναι η έρευνα αγοράς, η παροχή πληροφοριών σε Ρώσους επιχειρηματίες για τον Όμιλο της Eurobank EFG καθώς και η παροχή κάθε δυνατής βοηθείας σε επιχειρηματίες που θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στη ρωσική αγορά.