Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διορισμός Νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., στη συνεδρίαση της 25ης Ιουνίου 2007, διόρισε τον κ. Σπύρο Λορεντζιάδη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση του εκλιπόντος Παναγιώτη Λαμπρόπουλου και για το διάστημα που υπολείπεται για την συμπλήρωση της θητείας του.

Ο κ. Λορεντζιάδης, 61 ετών, απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και διετέλεσε μέλος του τετραμελούς Επιστημονικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (ΣΟΕΛ) (2000-2005).  Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην Arthur Andersen και έγινε εταίρος του Διεθνούς Οργανισμού το 1983.  Το 1986 μετέβη στο Κάιρο ως επικεφαλής του Ελεγκτικού Τμήματος της Arthur Andersen Αιγύπτου. Το 1991 επέστρεψε στο Γραφείο της Αθήνας και το 1998 ανέλαβε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Andersen Ελλάδος.  Το 2002 συνεργάστηκε με την Ernst & Young Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως Σύμβουλος στο Ελεγκτικό Τμήμα της εταιρίας. Διετέλεσε από τις αρχές του 2005  Σύμβουλος Διοίκησης στην Εμπορική Τράπεζα  σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και αργότερα έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εμπορικής Τράπεζας και των θυγατρικών  της στα Βαλκάνια. Είναι μέλος της  Επιτροπής Ελέγχου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών/ Ελευθέριος Βενιζέλος και συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια αριθμού Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών που προωθούν τον θεσμό της Εθελοντικής Εργασίας και της Δωρεάς στην Ελλάδα.
Ο προσωρινός διορισμός του ανωτέρω μέλους θα επικυρωθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.-