Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μείωση επιτοκίων

Μείωση επιτοκίων από την EFG EurobankΠαρακολουθώντας τις εξελίξεις στην αγορά, η Τράπεζα EFG Eurobank προχωρά από την Τρίτη, 14 Μαρτίου 2000, σε μείωση επιτοκίων σε καταθέσεις και χορηγήσεις.
Μείωση επιτοκίων από την EFG Eurobank

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην αγορά, η Τράπεζα EFG Eurobank προχωρά από την Τρίτη, 14 Μαρτίου 2000, σε μείωση επιτοκίων σε καταθέσεις και χορηγήσεις.Τα νέα επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής:
 • Επιτόκιο Καταθέσεων Ταμιευτηρίου: 6,50% (από 7%)
 • Στεγαστικό Επιτόκιο Bonus Κυμαινόμενο: 10,75% (από 11,25%)
 • Στεγαστικό σταθερού επιτοκίου για 3 έτη: 8,25% (από 8,50%)
 • Στεγαστικό σταθερού επιτοκίου για 5 έτη: 7,40% (από 7,50%)
 • Στεγαστικό σταθερού για 10 έτη: 7,30% (από 7,40%)
 • Βασικό Επιτόκιο Επαγγελματικής Πίστης: 13% (από 13,50%)
 • Βασικό επιτόκιο Επαγγελματικού Εξοπλισμού: 12,75% (από 13,25%)
 • Βασικό επιτόκιο Επαγγελματικής Στέγης: 12% (από 13%)
 • Ανοικτό Δάνειο: 20% (από 21%)
 • Προσωπικό Δάνειο: 20% (από 21%)
 • Δάνειο Ειδών Διαρκείας: 19,50% (από 20,50%)
 • Δάνειο Αυτοκινήτου: 13,50% (από 14%)
 • Eurobank Visa: 21% (από 22%)
 • Mastercard: 21% (από 22%)
 •