Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης Lower Tier II

H Τράπεζα EFGEurobankErgasias ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης LowerTierIIμέσω της EFGHellasPlc,  θυγατρικής της στο Λονδίνο  στα πλαίσια του προγράμματος EMTN. Οι τίτλοι θα φέρουν την εγγύηση της EurobankEFG.

Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες Citigroup, DeutscheBank, EurobankEFG και GoldmanSachsInternational.

Η πιστοληπτική διαβάθμιση της EurobankEFG είναι Αa3 από Moodys, A- από Standard & Poors και Aαπό Fitch, ενώ η πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων αναμένεται να διαμορφωθεί κατ’ αντιστοιχία σε Α1 / ΒΒΒ+ / Α-.