Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GDPR και πρώην εργαζόμενοι του Ομίλου Eurobank

GDPR και πρώην εργαζόμενοι του Ομίλου Eurobank

Προτεραιότητα
στην ενημέρωσή σας
Προστασία
των προσωπικών δεδομένων σας
Διαφάνεια
στην επικοινωνία μας

Ενημέρωση των πρώην εργαζομένων των Εταιρειών του Ομίλου Eurobank στην Ελλάδα για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία.

Η παρούσα Ενημέρωση έχει ως σκοπό να αναλύσει πώς τα προσωπικά δεδομένα σας, ως πρώην εργαζομένων του Ομίλου Eurobank, τυγχάνουν επεξεργασίας από τις εταιρείες του Ομίλου, ως υπεύθυνες επεξεργασίας, οι επωνυμίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων παρατίθενται στο κεφάλαιο 10 κατωτέρω («Εταιρείες του Ομίλου» ή «Όμιλος») έχοντας υπόψη τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.