Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης

Η δημιουργία μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης είναι πολύ σημαντική για την πορεία σας προς την εταιρική βιωσιμότητα. Οδηγεί την εταιρεία σας στην υπεύθυνη οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση στις επιδόσεις ESG. Μάθετε για το σύνολο δράσεων που πρέπει να ακολουθήσετε.

Ανάλυση ουσιαστικότητας
Σχέδιο δράσης βιώσιμης ανάπτυξης
Παρακολούθηση προόδου και KPIs

Οι κύριες δράσεις στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης

  • Σκοπός της επιχείρησής σας: Περιγράφει το οικονομικό όφελος που πρόκειται να δημιουργήσετε και οφείλει να ευθυγραμμίζεται με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες και προκλήσεις.
  • Ανάλυση ουσιαστικότητας: Βοηθά στον καθορισμό των ζητημάτων που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις χρηματοοικονομικές, νομικές και ESG πτυχές της εταιρείας σας, καθώς και στα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Σχέδιο δράσης βιώσιμης ανάπτυξης: Χαρτογραφεί τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη εταιρικής βιωσιμότητας, ενώ διαμορφώνεται και πραγματοποιείται από πολλά εταιρικά τμήματα. 
  • Παρακολούθηση προόδου: Εστιάζει στη μέτρηση των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών των δράσεων και είναι πολύ σημαντική για την αποτελεσματική καταγραφή, προσαρμογή και επιτυχία της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης βιώσιμης ανάπτυξης.
   
Δείτε επίσης