Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρωτοβουλίες GRI και UN Global Compact

Οι διεθνείς πρωτοβουλίες και τα πρότυπα συμβάλλουν στην ευθυγράμμιση των παγκόσμιων εταιρικών στοιχείων ESG και βιωσιμότητας. Μάθετε πώς οι κατευθυντήριες οδηγίες GRI και το UN Global Compact μπορούν να παίξουν κεντρικό ρόλο στην αποτελεσματική τεκμηρίωση και καταγραφή απαραίτητων δεδομένων για τη μετάβαση της επιχείρησής σας προς την αειφόρο οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη.

Πρότυπα ESG και βιώσιμης ανάπτυξης
Κατευθυντήριες οδηγίες GRI
UN Global Compact

Πρωτοβουλίες και πρότυπα ESG: Τα βασικά σημεία

  • Η πορεία των κρατών προς την κλιματική ουδετερότητα, την κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και την εταιρική διαφάνεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καταγραφή και παρακολούθηση της προόδου τους ως προς τους δείκτες ESG, τόσο σε εθνικό όσο και σε οικονομικό/επιχειρησιακό επίπεδο.
  • Κατευθυντήριες οδηγίες GRI: Ένα πλαίσιο προδιαγραφών για την έκδοση απολογισµών οικονοµικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης των επιχειρήσεων και των μη κυβερνητικών φορέων.
  • UN Global Compact (Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ): Μια παγκόσμια πλατφόρμα για επιχειρήσεις και οργανισμούς που προάγει τη δικτύωση και τη δέσμευση σε τομείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασίας, περιβάλλοντος και καταπολέμησης της διαφθοράς.
   
Δείτε επίσης