Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πράσινη συμφωνία και βιώσιμη χρηματοδότηση ΕΕ

H Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, οι 8 πυλώνες της και η δυνατότητά της να οδηγήσει στην κλιματική ουδετερότητα της Ευρώπης. Ενημερωθείτε για τον καταλυτικό ρόλο του πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ στη μετάβαση προς την αειφόρο χρηματοπιστωτική αγορά και για τα 4 εργαλεία που αποτελούν τον πυρήνα του.

Κλιματική ουδετερότητα έως το 2050
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Πλαίσιο βιώσιμης χρηματοδότησης ΕΕ

Τα βασικά σημεία της Συμφωνίας και του πλαισίου

  • Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της ΕΕ σε μια ευημερούσα κοινωνία, βασισμένη σε ένα αειφόρο οικονομικό σύστημα, με προτεραιότητα στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.
  • Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση: Διασφαλίζει ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα παίξουν ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση της πράσινης ενεργειακής μετάβασης, την απανθρακοποίηση της οικονομίας, και την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και της Συμφωνίας του Παρισιού.
  • Ταξινόμηση ΕΕ: Είναι ένα ισχυρό και επιστημονικά τεκμηριωμένο εργαλείο διαφάνειας για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές, με πυρήνες το περιβάλλον, το κλίμα και την κυκλική οικονομία.
  • Κανονισμός γνωστοποιήσεων αειφορίας (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR): Παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια και επικεντρώνεται στη δημοσιοποίηση και εναρμόνιση των πληροφοριών που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μεγάλες επιχειρήσεις.
  • Οδηγία μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Non-Financial Reporting Directive – NFRD): Υποχρεώνει τις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες (με περισσότερους από 500 υπαλλήλους) να δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις αποδόσεις τους στους τομείς ESG.
   
Δείτε επίσης