Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οδηγός εκπόνησης Απολογισμού ESG

Το επόμενο σημαντικό βήμα στη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της επιχείρησής σας είναι η εκπόνηση Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης / ESG. Μάθετε πώς να τον συντάξετε σε 4 βήματα χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές, ώστε να ενισχύσετε τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας.

Προσπάθεια για συνεχή βελτίωση
Διεθνή πρότυπα αναφορών
4 στάδια σύνταξης του Απολογισμού ESG

Τα βασικά σημεία εκπόνησης Απολογισμού ESG

  • Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης / ESG: Αντικατοπτρίζει τις εταιρικές επιδόσεις βιωσιμότητας που καλύπτουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους, και τα κριτήρια της διακυβέρνησης (ESG) σε ένα έτος αναφοράς.
  • Διεθνή πρότυπα αναφορών εταιρικής βιωσιμότητας: Τα πρότυπα GRI, καθώς και οι 17 ΣΒΑ και το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact) συμβάλλουν στην καλύτερη ευθυγράμμιση, κατηγοριοποίηση και αναγνώριση της Έκθεσης Εταιρικής Βιωσιμότητας.
   
Δείτε επίσης