Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Μαζικές πληρωμές μέσω SCORE

Μαζικές πληρωμές μέσω SCORE

Μείωση
κόστους
Ενημέρωση
για εκτέλεση πληρωμών
Πληρωμές
σε Ελλάδα και εξωτερικό
Στις μαζικές πληρωμές μέσω SCORE κάνετε κεντροποιημένη διαχείριση των πληρωμών σας προς λογαριασμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πού απευθύνονται

Οι μαζικές πληρωμές μέσω SCORE (SWIFT) / MT101 απευθύνονται σε επιχειρήσεις με παρουσία σε πολλές χώρες.

Πώς ωφελείστε

  • Μειώνετε το κόστος. Κάνετε κεντροποιημένη διαχείριση των πληρωμών ανά εταιρεία και χώρα.
  • Αποκτάτε ευελιξία. Τηρείτε ένα αρχείο για όλες τις πληρωμές προς δικαιούχους λογαριασμών στην Eurobank και άλλες τράπεζες.
  • Έχετε συνολική ενημέρωση σχετικά με την πορεία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των πληρωμών.
  • Εξασφαλίζετε αμεσότητα. Εκτελείτε μεμονωμένες και μαζικές πληρωμές μέσω αρχείου.

Πώς λειτουργεί

  1. Υπογράφετε SCORE agreement ώστε να μπορείτε να μας αποστέλλετε εντολές πληρωμών από το δικό σας BIC.
  2. Αποστέλλετε αρχεία MT101 (bulk, fileact) ή pain.001 με βάση τις προδιαγραφές μας.
  3. Έχετε δυνατότητα να επιλέξετε όλους τους τρόπους χρέωσης των εξόδων ανά πληρωμή (Our, Shared, Beneficiary).
  4. Παρακολουθείτε την πορεία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των πληρωμών μέσω μηνυμάτων MT942/MT940 και απαντητικών αρχείων pain.002.