Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το 2023 η Eurobank διέθεσε τους πόρους του ΤΑΑ σε μια ευρεία γκάμα κλάδων και επιχειρήσεων στο πλαίσιο των στόχων του Προγράμματος, αποδεικνύοντας αφενός τη δυναμική του Προγράμματος και επιβεβαιώνοντας αφετέρου τη δέσμευσή μας στην επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Προγράμματος η Τράπεζα έχει ήδη χρηματοδοτήσει επενδύσεις συνολικού ύψους €4,1 δις. σε όλη την ελληνική επικράτεια, με απορρόφηση κεφαλαίων ΤΑΑ άνω του €1,1 δις, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Παραμένουμε μεταξύ των πρωτοπόρων του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος που συμμετέχει στο Πρόγραμμα του ΤΑΑ όσον αφορά το πλήθος υπογεγραμμένων συμβάσεων, καλύπτοντας αυξημένο αριθμό πελατών και κλάδων δραστηριοποίησης στους οποίους χορηγήθηκαν τα δάνεια ΤΑΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι χρήση των πόρων του ΤΑΑ έκαναν επιχειρήσεις για χρηματοδότηση επενδύσεων που αφορούσαν σε τηλεπικοινωνίες (ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου), ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση κτιρίων, ενίσχυση προσφοράς παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών λιανεμπορίου, προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων, δημιουργία υπερσύγχρονων ψηφιακών και φιλικών προς το περιβάλλον κέντρων αποθήκευσης, εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση της παραγωγικής δραστηριότητας των εταιρειών, ανάπτυξη φαρμακευτικού βιοτεχνολογικού κέντρου και κατασκευή φωτοβολταικών σταθμών για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό.

Συνδυάζοντας τη συστηματική δουλειά με τους πόρους και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, συνεχίζουμε για την χρηματοδότηση νέων επιλέξιμων επενδύσεων στους εξής πυλώνες:

  • Πράσινη μετάβαση
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός
  • Καινοτομία - έρευνα και ανάπτυξη
  • Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων
  • Εξωστρέφεια

με απώτερο στόχο τη στήριξη των επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας και τη συμβολή μας στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.