Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πριν ένα χρόνο περίπου, στο CIB Newsletter, σας κάναμε κοινωνούς του μεγάλου ταξιδιού του αναπτυξιακού μας μετασχηματισμού μέσα από 7 πρωτοβουλίεςκαι 32 projects.

Επιγραμματικά μιλήσαμε για το DCP δηλαδή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του credit assessment, την αύξηση των προμηθειών μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και νέα προϊόντα και υπηρεσίες, τις νέες ψηφιακές τραπεζικές συναλλαγές των πελατών μας, την ανάπτυξη οικοσυστημάτων, την ESG μετάβαση, τα data analytics και το digital onboarding.

Ένα χρόνο μετά, καταφέραμε και υλοποιήσαμε αρκετά από αυτά τα έργα τα οποία αφορούν την εσωτερική μας λειτουργία, όπως:

  • Νέες λειτουργικότητες στο RM tool, όπως το Main account/Main Bank (εργαλείο και report), το Optimum RAROC εργαλείο για τους RMs, το ληξιάριο για την επικαιροποίηση των KYC στοιχείων των πελατών,
  • Επέκταση του DCP σε μονάδες του CIB

Υπάρχουν όμως και έργα τα οποία αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητας των πελατών μας όπως:

  • οι νέες συναλλαγές e/m banking
  • η προθεσμιακή κατάθεση μέσα από ebanking
  • τα Cross Currency Import Transactions
  • το e-FX
  • APIs,

καθώς και πολλά άλλα.

Μετά από πολύμηνο σχεδιασμό και συνεργασία, κάποια πολύ σημαντικά έργα μόλις ξεκινούν, όπως τα πρωτοποριακά συστήματα τιμολόγησης για custody services & transaction banking αλλά και το CRM.

Νέα έργα και επενδύσεις προστίθενται στην agenda μας προκειμένου να συνεχίσουμε να παρέχουμε βελτιωμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας, αλλά και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Μεγάλη έμφαση θα δώσουμε στο open banking, άλλωστε το CIB έχει αγκαλιάσει τα APIs για περισσότερα από 5 χρόνια και προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες στην ελληνική αγορά όπως Bill-Payments, Smart Boxes για την ψηφιοποίηση μετρητών, καθώς και Paygate, που αναπτύσσεται γρήγορα διευκολύνοντας το πρόσφατο κύμα πληρωμών Account-to-Account. Πιστεύουμε ότι στα επόμενα χρόνια μεγάλο μέρος των εταιρικών συναλλαγών θα πραγματοποιείται μέσω πλατφορμών χρηματοοικονομικού λογισμικού (ERPs, EPM, Μισθοδοσία κ.λπ.), οι οποίες θα συνδέονται με συστήματα ERB μέσω API. Η ενοποίηση της τράπεζας με τέτοιες πλατφόρμες μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό για την επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας για εταιρική τραπεζική. Επίσης, μέσα από επίλεκτη ομάδα, διερευνούμε τα digital assets και την υιοθέτηση της τεχνολογίας blockchain, που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, αλλά και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση των διαδικασιών και την αύξηση της Κυβερνοασφάλειας.

Ο μετασχηματισμός του CIB απαιτεί αποφασιστικότητα, δέσμευση και στρατηγικό σχεδιασμό. Για να τον πετύχουμε χρειαζόμαστε τη στρατηγία και τη δέσμευση του top management, την οποία είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε, την ψηφιακή τεχνολογία (που επίσης διαθέτουμε), το budget για να υποστηρίξουμε όλες τις απαραίτητες διακδικασίες, αλλά και κάποια επιπλέον υλικά για να πετύχει η συνταγή. Αυτά είναι η επένδυση στην κατάρτιση του προσωπικού μας, η υιοθέτηση του agility σε όλες τις λειτουργίες του οργανισμού για γρήγορη προσαρμογή στις αλλαγές, αλλά και η συχνή εξέταση και αξιολόγηση των αποτελεμάτων και των σχολίων των πελατών μας.

Ο μετασχηματισμός μας ως CIB είνα πολύ σημαντικό μέρος του ευρύτερου μετασχηματισμού της Τράπεζας. Για τον λόγο αυτό θα ήταν παράλειψη, να μη γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα Culture shift που αφορά όλους μας και αποτελεί καίριο παράγοντα για την επιτυχία του μετασχηματισμού του συνόλου της Τράπεζας.

Γιατί τελικά την αλλαγή πρέπει να την θέλουμε όλοι και να την ενθαρρύνουμε, να είμαστε ευέλικτοι και προσαρμοστικοί σε αυτήν, να την αντιμετωπίζουμε θετικά ώστε να εξελισσόμαστε και να αναγνωρίζουμε και να ανταμοίβουμε τις καινοτόμες ιδέες και τη δημουργικότητα.

«Η αλλαγή είναι η ανατολή προς τον φωτεινό ορίζοντα, αν και συχνά το νέο τοπίο μπορεί να μοιάζει απότομο και άγνωστο». - Martin Luther King Jr

Τι λέτε? Ειμαστε όλοι έτοιμοι για την αλλαγή?