Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank εκμεταλλευόμενη τα υψηλά επίπεδα ρευστότητας και στοχεύοντας σε υψηλότερη κερδοφορία και διασπορά ρίσκου ταυτόχρονα, αποφασίζει να εισέλθει δυναμικά εκ νέου σε υψηλής πιστωτικής ποιότητας χρηματοδοτήσεις εκτός Ελλάδος.

Για το σκοπό αυτό, δημιουργεί μια νέα εξειδικευμένη μονάδα εντός της Μονάδας Μεγάλων Επιχειρήσεων, το International Portfolio Unit, που θα εισηγείται, συμμετέχει και παρακολουθεί διαχρονικά διεθνείς συναλλαγές, εστιασμένες σε χώρες της Κεντρικής, Νότιας και Νοτιοανατολικής Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης καθώς και σε χώρες με ιδιαίτερο γεωγραφικό ενδιαφέρον, όπως οι Βαλκανικές χώρες.

Η νέα αυτή μονάδα θα έχει διαρκή συνεργασία με τη Μονάδα Syndicated Debt Solutions που θα αναλαμβάνει την εξεύρεση των κατάλληλων συναλλαγών από την πρωτογενή και δευτερογενή αγορά και τη συμβατική υλοποίησή τους, αλλά και τη Μονάδα Structured Finance για την αξιολόγηση συναλλαγών των τομέων δραστηριότητάς τους.

Η τράπεζα προσανατολίζεται σε μια στρατηγική ελεγχόμενου κινδύνου, στοχεύοντας σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αμυντικούς τομείς, προσδοκώντας την δημιουργία ενός διεθνούς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου ύψους 750 εκ € σε τριετή ορίζοντα με υψηλά περιθώρια (επιτοκίου) & αυξημένες προμήθειες. Οι θυγατρικές μας σε Βουλγαρία, Κύπρο και Λουξεμβούργο αναμένεται να συμμετέχουν ενεργά στο εν λόγω εγχείρημα.