Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Το Digital Academy for Business, η ψηφιακή πλατφόρμα της Eurobank είναι ανοιχτή σε όλους τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες, και αποτελεί την πρώτη και μοναδική πρωτοβουλία ελληνικής τράπεζας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Παρέχει πρωτοποριακό υλικό και δυνατότητα συμμετοχής σε εξειδικευμένα σεμινάρια αξιοποιώντας το συνεχώς αυξανόμενο οικοσύστημα συνεργατών της Eurobank και στοχεύοντας στην ενημέρωση και την επιμόρφωση επαγγελματιών και στελεχών επιχειρήσεων μέσα από επίκαιρη και ευρεία θεματολογία. Πρωτοπόρες εταιρείες και στρατηγικοί εταίροι μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές τους σε digital ή και phygital workshops, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις εκάστοτε απαιτήσεις της αγοράς.

Όλη η θεματολογία των workshop του Digital Academy είναι προσβάσιμη σε όλους μέσω της ιστοσελίδας της Eurobank καλύπτοντας μέχρι τώρα ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που περικλείονται στους άξονες Digital Transformation, Operational Excellence και ESG.

Το 2023 αναπτύχθηκε ακόμη περισσότερο η θεματική ενότητα ESG με ιδιαίτερα υψηλή ανταπόκριση από τα μέλη του Academy. Εστιάζοντας σε θέματα ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, αυτοπαραγωγής ενέργειας όπου στελέχη φορέων και επιχειρήσεων της Ελλάδας και του εξωτερικού μοιράστηκαν βέλτιστες πρακτικές για την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος στα κτίρια που χρησιμοποιούμε αλλά και επιπλέον, στα πλαίσια της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο το workshop με τίτλο «ESG: Νέο μοντέλο βιώσιμου τουρισμού», με την υποστήριξη του ΣΕΤΕ, όπου τα μέλη του Digital Academy είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πως οι τοπικές αγορές μπορούν να ωφεληθούν από τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα, με την ένταξη βιώσιμων πρακτικών στο επιχειρησιακό μοντέλο των επιχειρήσεων.

Ο πυλώνας του ψηφιακού μετασχηματισμού, ανέπτυξε εξειδικευμένα σεμινάρια για Τεχνητή Νοημοσύνη παρουσιάζοντας τους πυλώνες του Naxos Smart Island project , όπου το Digital Academy σε συνέργεια με την Amazon Web Services ανέδειξε στο phygital event του 3ου τριμήνου τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις και οι μικρές κοινότητες μέσω από υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, δίνοντας βάση σε θέματα ασφάλειας στο ψηφιακό κόσμο, διοργανώθηκαν δύο workshop σε θέματα κυβερνοασφάλειας αναφορικά με τους κινδύνους και τις τάσεις που απειλούν το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και πώς μπορούν να προστατευτούν οι επιχειρήσεις αλλά και όσοι επιλέγουν το μοντέλο απομακρυσμένης εργασίας. Ο πυλώνας αυτός ενισχύθηκε για μια ακόμη χρονιά με την ολοκλήρωση του ενός ακόμη επιτυχημένου κύκλου 11 σεμιναρίων e-commerce με τη συνεργασία της ΕΥ και συνεργατών της καλύπτοντας όλα τα απαραίτητα στάδια και εργαλεία που χρειάζεται μια επιχείρηση για την ψηφιακή μετάβασή της στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη συνεργασίας με το Hellenic Association of Treasurers, η ενότητα του Operational Excellence εστίασε φέτος σε θέματα Corporate Treasury. Έμπειρα στελέχη του χρηματοοικονομικού κλαδου παρουσίασαν στa μέλη του Digital Academy πώς λειτουργεί ένα σύγχρονο Corporate Treasury και πώς μπορεί να προσθέσει αξία στον στρατηγικό σχεδιασμό κάθε επιχείρησής, καθώς επίσης ενημέρωσαν για τη μεθοδολογία και τα απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση ρευστότητας, τις μορφές χρηματοδότησης και τους τρόπους διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Όλες οι θεματικές ενότητες καλύφθηκαν με επιτυχία και εξαιρετικά υψηλό ποσοστό τόσο ικανοποίησης όσο και συμμετοχής από στελέχη επιχειρήσεων.

Το Digital Academy for Business έφτασε τα 4.000 μέλη, ενώ μόνο το 2023 τα σεμινάρια προσέλκυσαν πάνω από 2000 συμμετέχοντες . Η ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων επισημαίνει ξεκάθαρα την ανάγκη των επιχειρήσεων για στοχευμένες και άμεσες εκπαιδεύσεις και η επιτυχία της πρωτοβουλίας του Digital Academy είναι έκδηλη, από τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των μελών του. Επιπλέον, με την προσθήκη νέων λειτουργιών, το Digital Academy αναβάθμισε την εμπειρία των μελών με ξεχωριστή ενότητα αφιερωμένη στα workshop, αυξάνοντας με το engagement του χρήστη, καθώς μπορεί να ανατρέξει άμεσα στις παρουσίασεις και videos για κάθε workshop.

Το Digital Academy συμβάλλει επίσης ενεργά με τη δράση του, σε διεθνή events για επιχειρήσεις. Ειδικότερα, συμμετείχε ως Platinum χορηγός του 3ου Hellenic Association of Treasurers International Summit, που διοργανώθηκε τον Σεπτέμβρη με μεγάλη επιτυχία. Επίσης, σε συνέχεια της στρατηγικής συνεργασίας με τον ΣΕΒ, η συμμετοχή του ψηφιακού καναλιού είναι ενεργή και σε workshop σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, που διοργανώνονται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τον κορυφαίο φορέα επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, όπως επίσης και στην πρωτοβουλία για το παρατηρητήριο ψηφιακού μετασχηματισμού του ΣΕΒ. To Digital Academy for Business ενισχύει την προβολή του στα μέλη του ΣΕΒ συμμετέχοντας στο Ψηφιακό Παρατηρητήριο του ΣΕΒ. Το Ψηφιακό Παρατηρητήριο του ΣΕΒ, σε συνεργασία με τη Deloitte και Μέγα Χορηγό το Digital Academy, ολοκλήρωσε πρωτογενή έρευνα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων με σκοπό τη χαρτογράφηση των αναγκών, προτεραιοτήτων και προκλήσεων των επιχειρήσεων στην ψηφιακή τους μετάβαση.

Το Digital Academy παραμένει σταθερά αρωγός για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού τους και ήδη προετοιμάζει το πλάνο δράσεων 2024, εστιάζοντας στις επιταγές της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, των νέων τεχνολογιών αλλά και στις ιδέες που λαμβάνει από τα μέλη του.