Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αξιοποίηση του εισοδήματος που δεν χρησιμοποιείτε για τις καθημερινές σας ανάγκες, οι σπουδές των παιδιών σας, η δημιουργία κεφαλαίου για τη σύνταξή σας. Για κάθε στόχο σας, είμαστε δίπλα σας για να ορίσετε τον ιδανικό χρηματοοικονομικό προγραμματισμό.

Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον των σχεδόν μηδενικών επιτοκίων, η επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαια αποτελεί μια εναλλακτική για τη δημιουργία κεφαλαίου για να καλύψετε μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους που συνδέονται με τις ανάγκες σας στα διαφορετικά στάδια της ζωής σας.

Πώς χτίζετε το χαρτοφυλάκιό σας;

Μέσα από ένα μεγάλο φάσμα  μπορείτε να επιλέξετε Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν σε μετοχές, ομόλογα, ρευστά διαθέσιμα και μικτές στρατηγικές, ή σε fund of funds, δηλαδή Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια. Παράλληλα, μπορείτε να επενδύσετε σε Αμοιβαία Κεφάλαια, που επενδύουν σε διαφορετικούς κλάδους και διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, επιτυγχάνοντας διασπορά του χαρτοφυλακίου σας,  μειώνοντας έτσι τον επενδυτικό κίνδυνο. Έχετε τη δυνατότητα να επενδύετε σταδιακά το κεφάλαιο που θέλετε, ανάλογα με το ποσό που ανά περίοδο μπορείτε να τοποθετήσετε.

Ποιος διαχειρίζεται τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαθέτει η Eurobank;

Έχετε τη δυνατότητα να επενδύσετε στις διεθνείς αγορές και να επωφεληθείτε από την επαγγελματική διαχείριση των κεφαλαίων σας. Η διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαθέτει η Eurobank πραγματοποιείται από τη Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., την 1η εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα με βάση τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, 31.12.2020.

Συνδυάζει τη χρήση τεχνικών μοντέλων με την εμπειρία της γνώσης της αγοράς με στόχο να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κεφαλαίων σας.

Ο Personal Banker σας είναι πάντα δίπλα σας και σας παρέχει την εξειδικευμένη γνώση που χρειάζεστε για το σχεδιασμό του επενδυτικού πλάνου που ταιριάζει στις ανάγκες και τους στόχους σας.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.