Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
H προστασία της περιουσίας μας είναι σημαντικό να είναι ολοκληρωμένη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνει δύο πολύ σημαντικά περιουσιακά μας στοιχεία, την κατοικία και το αυτοκίνητό μας, καθώς φαίνεται ότι και τα δύο βάλλονται όλο και περισσότερο από κοινούς κινδύνους (όπως πλημμύρες, σεισμοί, κακόβουλες ενέργειες κλπ.).

Σε αυτό το πλαίσιο η Eurolife FFH ΑΕΓΑ, με τη διαμεσολάβηση της Eurobank παρέχει νέα συνδυαστική έκπτωση 5% τόσο στα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας Sweet Home Smart και Sweet Home Smart Στεγαστικού, όσο και στο πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου Safe Drive, που διατίθενται από το Δίκτυο καταστημάτων της Eurobank. Η έκπτωση αυτή αφορά τόσο νέους, όσο και υπάρχοντες πελάτες.

Mε τη νέα έκπτωση επιβραβεύεται το σύνολο των συμβολαίων, δηλαδή έχετε έκπτωση 5% σε κάθε συμβόλαιο κατοικίας και 5% σε κάθε συμβόλαιο αυτοκινήτου, με μόνη προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ασφάλισης διατηρεί παράλληλα τουλάχιστον ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο από τον κάθε κλάδο.

Η έκπτωση εφαρμόζεται στο σύνολο των καλύψεων σε κάθε συμβόλαιο και σας προσφέρει ένα σημαντικό όφελος για την ταυτόχρονη ασφάλιση της κατοικίας και των αυτοκινήτων σας.

Ο Personal Banker σας παραμένει στη διάθεσή σας για να σας  βοηθήσει να ενισχύσετε την προστασία της περιουσίας σας και να σας ενημερώσει για όλες τις δυνατότητες που σας προσφέρουμε.