Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Πράγματα νέα και σύνθετα επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα και τις επιχειρήσεις όλο και περισσότερο, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για τεχνολογικό μετασχηματισμό, για επενδύσεις σε πάγια και στον ανθρώπινο παράγοντα, για προσαρμογές στα επιχειρηματικά μοντέλα. Προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε αυτό το δυναμικό οικονομικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις και ειδικότερα οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, χρειάζονται συμβουλευτική στήριξη και εργαλεία ανάπτυξης, στην καθημερινή τους λειτουργία. Η Eurobank, έχοντας έγκαιρα διαβλέψει τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον, επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, αλλά και σε συνεργασίες με τρίτες εταιρείες και φορείς, παρέχοντας στους πελάτες της μέσω των οικοσυστημάτων της, όπως το Business Βαnking Τουρισμός και το Business Banking Υγεία, ολοκληρωμένες λύσεις, όχι μόνο τραπεζικών αλλά και μη τραπεζικών υπηρεσιών. Είμαστε δίπλα σας σε αυτή την μετάβαση, συνεργαζόμενοι στενά και αξιόπιστα για να πάμε τις επιχειρήσεις της χώρας μας ΜΠΡΟΣΤΑ.

Δημήτρης Οικονόμου
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Σύμβουλος Διοίκησης Retail & Digital Banking

   
Σε κάθε δικό σου μπροστά

Σε κάθε δικό σου μπροστά

Ιωάννης Εμμανουηλίδης ΑΒΕΕ

Ένας ηγέτης στις χάρτινες συσκευασίες με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό.

Σε κάθε δικό σου μπροστά