Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ένα νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα από τη Eurolife ERB Aσφαλιστική προσαρμοσμένο στις σημερινές συνθήκες της αγοράς για τη βέλτιστη απόδοση της επένδυσής σας.

Το Optimal III είναι ένα 10ετές ασφαλιστικό πρόγραμμα, εφάπαξ ασφαλίστρου, συνδεδεμένο με επενδύσεις. Συνδυάζει ασφαλιστική κάλυψη και επένδυση με την προοπτική επίτευξης κεφαλαιακών κερδών σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επένδυση σε δύο αμοιβαία κεφάλαια στα οποία τοποθετείται, ισόποσα, το 94,5% του συνολικού καθαρού ασφαλίστρου. Το επενδυτικό σκέλος συνδέεται με την αξία των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων:

  • (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND-Σειρά Eurobank και 
  • (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW-Σειρά Eurobank,

τα οποία αποτελούν Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) FUND OF FUNDS της Eurobank Fund Management Company (LUX) S.A. Τα συγκεκριμένα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια επιλέχθηκαν έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ μιας συντηρητικής επένδυσης χαμηλού ρίσκου και μιας επένδυσης υψηλού ρίσκου, με στόχο τη βέλτιστη απόδοση.

Το ασφαλιστικό σκέλος περιλαμβάνει πρόσκαιρη ασφάλιση ζωής που διαμορφώνεται από το 5,5% του συνολικού καθαρού ασφαλίστρου.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προγράμματος :

  • Δεν εκτίθεται σε βραχυπρόθεσμους επενδυτικούς κινδύνους που απορρέουν από τις διακυμάνσεις των οικονομικών κύκλων, μέσω του μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
  • Παρέχει ενεργή διαχείριση και ευρεία διασπορά επενδύσεων μέσα από την ισόποση συμμετοχή σε δυο διαφορετικά μεταξύ τους Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια
  • Παρέχει ασφαλιστική κάλυψη ώστε να εξασφαλίσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος
  • Φροντίζει την υγεία σας, μέσα από τη χρήση των επιπλέον προνομίων υγείας που καλύπτουν τις ανάγκες πρόληψης και φροντίδας της υγείας - τόσο του ασφαλισμένου όσο και του αντισυμβαλλόμενου.

Απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Σχέσης Personal Banking που σας εξυπηρετεί για να ενημερωθείτε αναλυτικά.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ