Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στην Eurobank σχεδιάζουμε με προσοχή δανειακά προϊόντα για την κάλυψη προγραμματισμένων ή έκτακτων εξόδων που αφορούν σε προσωπικές, οικογενειακές, οικιακές και άλλες ανάγκες ή ευκαιρίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα ή/και την ποιότητα της ζωής σας. Τα προσωπικά δάνεια της Eurobank προσφέρουν ευελιξία στον τρόπο απόκτησης (online ή σε κατάστημα) και δυνατότητα για ειδική τιμολόγηση και εξυπηρέτηση του δανείου ανάλογα με το είδος του, την ιδιότητα ή/και τη σχέση σας με την τράπεζα. Επιπλέον, σε περίπτωση σοβαρού γεγονότος η οικογένειά σας απαλλάσσεται από την αποπληρωμή του δανείου.

Μαζί με όλα τα παραπάνω στο εξής προσφέρουμε δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη για όλο το ποσό του δανείου σας προκειμένου να προστατεύσετε και απαλλάξετε την οικογένειά σας από το βάρος της αποπληρωμής του εάν σας συμβεί κάτι δυσάρεστο. Πιο συγκεκριμένα, η Eurolife FFH ΑΕΑΖ αναλαμβάνει να αποπληρώσει το υπόλοιπο του δανείου, σε περίπτωση σοβαρού γεγονότος από ατύχημα ή ασθένεια:

  • Απώλεια ζωής του ασφαλισμένου
  • Μόνιμη ολική ανικανότητα για οποιαδήποτε εργασία

Μπορείτε να επιλέξετε το Προσωπικό Δάνειο που ταιριάζει στο δικό σας προφίλ και ανάγκες:

Fast Loan: έως 5.000€, σε 5 λεπτά, online μέσω e-Banking ή Eurobank Mobile App ή σε ένα κατάστημά μας, απλά και γρήγορα, μόνο με το εκκαθαριστικό σας.

Δάνειο Μισθοδοσίας / Σύνταξης: έως 30.000€, με προνομιακό επιτόκιο 11,15%, για μισθωτούς/ συνταξιούχους που λαμβάνουν τη μισθοδοσία/ σύνταξή τους στην Eurobank.

Προσωπικό δάνειο μισθωτών / συνταξιούχων συνεργαζόμενων φορέων: έως 30.000€, με προνομιακό επιτόκιο 10,15% για εργαζόμενους  ή συνταξιούχους  Οργανισμών του Δημοσίου που συνεργάζονται με την Eurobank και αποπληρωμή απευθείας από τη μισθοδοσία/ σύνταξή σας.

Προσωπικό δάνειο χωρίς εξασφάλιση: έως 30.000€online μέσω e-Banking ή σε ένα κατάστημά μας, για την κάλυψη προσωπικών σας αναγκών όπως αγορές, επισκευές, ιατρικά έξοδα, οφειλές προς το Δημόσιο κ.ά.

Φοιτητικό Δάνειο: έως 30.000€, με προνομιακό επιτόκιο 10,15% και δυνατότητα πληρωμής μόνο τόκων για τους πρώτους 6 ή 12 μήνες, για να καλύψετε μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων σας και τα πρώτα έξοδα εγκατάστασης, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Δάνειο μεταπτυχιακών σπουδών Alba: έως 20.000€ με προνομιακό επιτόκιο 10,15% και δυνατότητα πληρωμής μόνο τόκων για τους πρώτους 12 μήνες, για να καλύψετε μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων για το μεταπτυχιακό σας στο Alba Graduate Business School.

Ανοιχτή γραμμή: ανοιχτή πίστωση έως 15.000€ χωρίς καθορισμένη διάρκεια, για να έχετε πρόσβαση σε μετρητά όποτε τα χρειαστείτε.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους / προϋποθέσεις και για τα παραδείγματα Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) επιλέγοντας το αντίστοιχο link στα παραπάνω δανειακά προϊόντα.