Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Eurobank προσφέρει ολοκληρωμένες χρηματοδοτικές λύσεις για κάθε σας στεγαστική ανάγκη.

Η υπηρεσία Personal Banking έχει δημιουργηθεί ειδικά για εσάς που επιθυμείτε μια προσωπική τραπεζική σχέση, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες σχεδιασμένα στα μέτρα σας.

Σας στηρίζουμε προσφέροντάς σας στεγαστικό δάνειο: 

  • Για αγορά, κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση κατοικίας καθώς και αγορά οικοπέδου
  • Με 50% έκπτωση στα έξοδα του δανείου, όπως εφάπαξ δαπάνη έγκρισης ή νομικού/τεχνικού ελέγχου. Η έκπτωση ισχύει για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 30/04/19 και θα εκταμιευθούν έως 31/12/2019

    Τα στεγαστικά δάνεια χορηγούνται με προσημείωση επί του ακινήτου ή/και με δέσμευση μετρητών ή τίτλων. Για τα έξοδα προσημείωσης και τα λοιπά επιμέρους έξοδα δείτε το τιμολόγιο τραπεζικών εργασιών.
  • Αξιολόγηση οικονομικής προέγκρισης και απάντηση της Τράπεζας σε 1 εργάσιμη ημέρα (εφόσον το αίτημα δεν χρειαστεί να προωθηθεί σε ειδική επιτροπή της Τράπεζας)
  • Ειδικές εκπτώσεις στο επιτόκιο ανάλογα με τα οικονομικά σας δεδομένα. Υπολογίστε εδώ το επιτόκιο και τη δόση του δανείου σας  

Για περισσότερες πληροφορίες και για τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης του δανείου επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Σχέσης Personal Banking που σας εξυπηρετεί.