Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
 

Για εσάς που λαμβάνετε τη μισθοδοσία ή τη σύνταξή σας (από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα) στην Τράπεζά μας και επιθυμείτε να καλύψετε προσωπικές σας ανάγκες, όπως, δίδακτρα σχολείων, εξοπλισμό και επισκευές στο σπίτι σας, ιατρικά έξοδα, κ.ά., η Eurobank σας προσφέρει το Προσωπικό Δάνειο Μισθοδοσίας & Σύνταξης με Πάγια Εντολή.

Το προϊόν προσφέρει:

  • Προνομιακή Τιμολόγηση με επιτόκιο 10,75% (πλέον εισφοράς Ν. 128/1975, σήμερα 0,6%).
  • Αποπληρωμή των μηνιαίων δόσεων απευθείας από το λογαριασμό της μισθοδοσίας ή της σύνταξής σας, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από εσάς. Απλά ενημερώνετε τον Personal Banker σας για την ημερομηνία καταβολής της μισθοδοσίας ή της σύνταξής σας και εκείνος φροντίζει να ταυτίζεται με την ημερομηνία πληρωμής της δόσης σας. Με τον τρόπο αυτό ξενοιάζετε από αυτή την υποχρέωση.
  • Σημαντική έκπτωση στα έξοδα εξέτασης και έγκρισης της αίτησης δανείου, ύψους 90€.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τα προνόμια του Προσωπικού Δανείου Μισθοδοσίας & Σύνταξης με Πάγια Εντολή μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Personal Banker σας.

*Παράδειγμα ΣΕΠΠΕ

Έστω ότι το ποσό του δανείου είναι 10.000€, τα έξοδα εξέτασης και έγκρισης του δανείου είναι 90€ και το επιτόκιο είναι 10,75% (συν 0,60% εισφορά Ν.128/1975). Αν επιλέξει η αποπληρωμή να γίνει σε 60 μηνιαίες δόσεις των 219,17€ η καθεμία. το συνολικό κόστος επιβάρυνσης στο ποσό χορήγησης είναι 3.150,43€ που αντιστοιχεί μόνο στους τόκους. Επομένως, στη λήξη του δανείου σας το συνολικό ποσό που θα έχετε πληρώσει είναι 13.150,43€. Αυτό σημαίνει ότι το ΣΕΠΠΕ σύμφωνα με τον νόμο είναι 12,40%.

Για τον υπολογισμό του ΣΕΠΠΕ δεχόμαστε ότι το επιτόκιο παραμένει αμετάβλητο σε όλο το διάστημα της αποπληρωμής, ότι πληρώνετε τις δόσεις του δανείου σας εμπρόθεσμα και ότι το έτος υπολογίζεται με 365 ημέρες.

Οι ανωτέρω τιμές του Σ.Ε.Π.Π.Ε. προκύπτουν μόνο με τις υποθέσεις του συγκεκριμένου παραδείγματος.