Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Το πρώτο εξάμηνο του 2019 έκλεισε με θετικό πρόσημο για την Eurobank, με σημαντική βελτίωση της ρευστότητάς της και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της μετά και την επιτυχή εξαγορά της PBB στη Βουλγαρία.

Τα θετικά αποτελέσματα που κατέγραψε η Eurobank και στο πρώτο εξάμηνο του 2019 επιβεβαιώνουν τη σταθερή πορεία διατηρήσιμης κερδοφορίας που διανύει.

Η Eurobank είναι, βάσει των στοιχείων του πρώτου εξαμήνου του 2019, η τράπεζα με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση, ενώ η ισχυρή κεφαλαιακή της θέση - με το δείκτη CET1 στο 15,9% και το δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 18,4% - αποτελεί το εχέγγυο υλοποίησης του εμπροσθοβαρούς σχεδίου που έχει θέσει σε εφαρμογή για την εξυγίανση του ισολογισμού της. Βασική προτεραιότητα και δέσμευση για την Eurobank είναι η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) σε μονοψήφιο ποσοστό ως το τέλος του 2021, με δύο μεγάλες τιτλοποιήσεις όπως έχει ήδη ανακοινωθεί. Άλλωστε, η αποτελεσματική και ταχεία διαχείριση των NPEs αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει, συνολικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στην παρούσα φάση, με την ελληνική κυβέρνηση να λαμβάνει επίσης πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Η διατήρηση επιταχυνόμενου αρνητικού σχηματισμού NPE στο δεύτερο τρίμηνο 2019, η μείωση του δείκτη NPEs κατά 7,9 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και η διαμόρφωσή του στο 32,8% (το χαμηλότερο ποσοστό στην εγχώρια αγορά) με βελτιωμένη κάλυψη από προβλέψεις, σηματοδοτούν ένα ακόμα ορόσημο για την ολοκλήρωση του σχεδίου εξυγίανσης. Κατά το πρώτο εξάμηνο η Eurobank παρουσίασε επίσης σημαντική βελτίωση της ρευστότητάς της, αφού οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €1,9 δισ. σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019 ενώ υποχώρησε ο λόγος δανείων προς καταθέσεις στο νέο χαμηλό επίπεδο του 86,5% με βελτίωση περίπου 13 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το τέλος του 2018.

Σημαντική συμβολή στα αποτελέσματα της Τράπεζας είχαν και οι διεθνείς της δραστηριότητες μετά και την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΡΒΒ στη Βουλγαρία, κίνηση που καθιστά την Postbank, τη θυγατρική του Ομίλου στη Βουλγαρία, την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα.

Στην Eurobank εργαζόμαστε με στόχο να πετύχουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε όλους τους βασικούς οικονομικούς μας δείκτες και ταυτόχρονα εντείνουμε τις προσπάθειές μας, προκειμένου να ενισχύσουμε το ρόλο μας και να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό το νέο περιβάλλον στην ελληνική αγορά. Ο περιορισμός των πολιτικών αβεβαιοτήτων, η έμφαση στην ανάπτυξη με όχημα τις επενδύσεις σε συνδυασμό με κινήσεις όπως η πλήρης άρση των capital controls, ισχυροποιούν το μήνυμα, ειδικά προς την επενδυτική κοινότητα, για την επιστροφή στην κανονικότητα.

Δέσμευση της Eurobank είναι η στήριξη των πελατών της και ειδικά των δυναμικών, εξωστρεφών επιχειρήσεων και η χρηματοδότηση της οικονομίας σε όλα τα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας.

Μάθετε περισσότερα