Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Κάθε διάκριση είναι για εμάς επιβράβευση των προσπαθειών που κάνουμε με γνώμονα εσάς. Η Eurobank είναι και επίσημα η «Πιο Καινοτόμα Αποταμιευτική Τράπεζα στην Ελλάδα», αποσπώντας την ομώνυμη διεθνή διάκριση του περιοδικού World Finance.

Τη σημαντική διάκριση ως η «Πιο Καινοτόμα Αποταμιευτική Τράπεζα στην Ελλάδα» για το 2019 απέσπασε η Eurobank, από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό World Finance.

Μέσα από αυτή τη διάκριση επιβεβαιώνεται και επιβραβεύεται η διαχρονική στρατηγική της Τράπεζας να προάγει την έννοια της αποταμίευσης και να τη στηρίζει έμπρακτα μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενεργειών και σύγχρονων καταθετικών προϊόντων, με επίκεντρο το συμφέρον σας και στόχο την πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή σας.

Η Eurobank ξεχωρίζει και διακρίνεται για την αξιοπιστία της, την καινοτομία και την πρωτοπορία αναφορικά με το εύρος των δραστηριοτήτων της στον τομέα των καταθέσεων.Έχοντας ήδη θέσει σε εφαρμογή καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, δίνουμε έμφαση στο πελατοκεντρικό μοντέλο της Λιανικής Τραπεζικής το οποίο εστιάζει στην κάλυψη των ξεχωριστών αναγκών της κάθε κατηγορίας πελατών. Με αυτή τη φιλοσοφία είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ανταγωνιστικές, εξατομικευμένες λύσεις, διευρυμένες δυνατότητες και νέες ευκαιρίες που απορρέουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Τράπεζας.