Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Το Global Finance βραβεύει την Eurobank ως την «Πιο Καινοτόμο Διαδικτυακή Τράπεζα στη Δυτική Ευρώπη» και την «Καλύτερη Διαδικτυακή Τράπεζα Ιδιωτών στην Ελλάδα» για το 2019.

Ως την «Πιο Καινοτόμο Διαδικτυακή Τράπεζα στη Δυτική Ευρώπη» (“Most Innovative Digital Bank in Western Europe”) για το 2019 ανακήρυξε την Eurobank το διεθνούς κύρους αμερικάνικο περιοδικό Global Finance ενώ παράλληλα της απένειμε και τον τίτλο της «Καλύτερης Διαδικτυακής Τράπεζας Ιδιωτών στην Ελλάδα» (“Best Consumer Digital Bank in Greece”), για το ίδιο έτος.

Το Global Finance διέκρινε τη Eurobank για τις υπηρεσίες e-Banking και mobile app, οι οποίες διατέθηκαν πρόσφατα στο κοινό και ενσωματώνουν μια σειρά από καινοτομίες οι οποίες ενισχύουν την ασφάλεια, την ταχύτητα και την ευκολία στις συναλλαγές, σε ένα εύχρηστο, φιλικό ψηφιακό περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον του Global Finance εστιάστηκε σε μια σειρά ουσιαστικών καινοτομιών όπως η άμεση απόκτηση online πρόσβασης χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία σε κατάστημα (digital onboarding), τα έξυπνα εργαλεία διαχείρισης των οικονομικών με περισσότερες από 400 έξυπνες συναλλαγές, καθώς και οι μηχανισμοί διασφάλισης των ηλεκτρονικών συναλλαγών με καινοτομίες όπως η βιομετρική ταυτοποίηση.

Οι παραπάνω βραβεύσεις επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της Τράπεζας, η οποία υλοποιεί την τελευταία τριετία τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, έχοντας ήδη θέσει σε εφαρμογή καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών και την περαιτέρω απλοποίηση της καθημερινότητάς τους.

Κάθε χρόνο, το περιοδικό Global Finance επιλέγει τα καλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως και οι βραβεύσεις του αποτελούν ένα αξιόπιστο εργαλείο αναγνώρισης της τραπεζικής αριστείας. Τα κριτήρια των εν λόγω βραβεύσεων αφορούν στη συνολική στρατηγική προσέλκυσης και εξυπηρέτησης ψηφιακών πελατών, στην ανάπτυξή τους, στο εύρος των διαθέσιμων online υπηρεσιών, καθώς και στα μετρήσιμα οφέλη από τη διάθεση ψηφιακών πρωτοβουλιών προς τους πελάτες.