Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
 

Για 4η συνεχόμενη χρονιά, η Eurobank απέσπασε τη διάκριση της καλύτερης τράπεζας στην Ελλάδα, “The Best Bank in Greece 2019”, στο πλαίσιο των “Best Bank Awards” που απονέμονται επί 26 χρόνια από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance.
Για την αξιολόγηση των τραπεζών και την ανάδειξη των νικητών, το Global Finance έλαβε υπόψη σειρά αντικειμενικών κριτηρίων ενώ συνεκτιμήθηκαν οι απόψεις και οι εισηγήσεις αναλυτών, διεθνών οίκων αξιολόγησης, τραπεζικών συμβούλων αλλά και στελεχών του χρηματοοικονομικού κλάδου. 
Στα αντικειμενικά κριτήρια συγκαταλέγεται η αύξηση του ενεργητικού, η κερδοφορία, η γεωγραφική εμβέλεια, η διατήρηση στρατηγικών σχέσεων, η ανάπτυξη νέων εργασιών και η καινοτομία στα παρεχόμενα προϊόντα.  
Επιπλέον, προκειμένου να θωρακιστεί περαιτέρω η ακρίβεια και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης λήφθηκε υπόψη και δημοσκόπηση μεταξύ επιχειρηματιών – αναγνωστών του Global Finance.
Η εξέλιξη επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της Τράπεζας στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και αναγνωρίζει τη συνεπή στρατηγική της για διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας και του εύρους των προϊόντων και των υπηρεσιών της.
Οι προσπάθειές μας έχουν ως επίκεντρο τον πελάτη, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την προσαρμογή σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, με βασικό μας μέλημα το μέγιστο όφελος για τους πελάτες, τους μετόχους αλλά και την οικονομία της χώρας.