Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ακόμα και στο πιο ευμετάβλητο επενδυτικό περιβάλλον όπου οι συνθήκες αβεβαιότητας ενισχύονται, υπάρχουν λύσεις που μπορούν να θωρακίσουν το χαρτοφυλάκιό μας και να το προστατεύσουν από τις έντονες διακυμάνσεις. 

Μία τέτοια λύση είναι τα Αμοιβαία Κεφάλαια Απόλυτης Απόδοσης (Absolute Return).   

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Απόλυτης Απόδοσης χρησιμοποιούν σύγχρονες επενδυτικές τεχνικές και εργαλεία και εφαρμόζουν συγκεκριμένη μεθοδολογία ως προς την αποτελεσματική διαχείριση ρίσκου.
Παράλληλα, στοχεύουν στη διατήρηση της μεταβλητότητας του χαρτοφυλακίου σε πολύ χαμηλά επίπεδα, θέτοντας συνήθως ένα μέγιστο όριο το οποίο, εκ του κανονισμού τους, δεν μπορούν να υπερβούν.  

Η επενδυτική στρατηγική αυτών των προϊόντων έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιον ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ζημιές που μπορεί να υποστεί το χαρτοφυλάκιο. 
Στόχος είναι η διατήρηση του αρχικού κεφαλαίου και η επίτευξη, διαχρονικά, θετικών αποδόσεων ανεξάρτητα από τις συνθήκες των αγορών. 

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Απόλυτης Απόδοσης (Absolute Return) επενδύουν σύμφωνα με τις αρχές διασποράς κινδύνου, κυρίως σε ομολογιακούς τίτλους αλλά και σε συνάλλαγμα, μέσα χρηματαγοράς, μετοχές και παράγωγα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κλαδικών και γεωγραφικών επιλογών.   

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) SA με έδρα το Λουξεμβούργο, έχει συστήσει Αμοιβαίο Κεφάλαιο Απόλυτης Απόδοσης. Στη μακρόχρονη αυτή πορεία του, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη συνετή διαχείριση του προϊόντος και την συνέπεια στο στόχο του και τη στρατηγική του.

Μάθετε περισσότερα

Πηγή: Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ