Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Με το πρόγραμμα Εκκίνηση έχετε υψηλές αποδόσεις για τα χρήματά σας και επιλογές σε ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα ανάλογα με τις τραπεζικές ή καθημερινές σας ανάγκες.

5 τρόποι να δώσετε αξία στα χρήματά σας

Στο πρόγραμμα Εκκίνηση συμμετέχετε με 30.000€ και πάνω. Επιλέγετε ένα ή περισσότερα από τα 5 προϊόντα ανάλογα με τις ανάγκες σας.

 1. «Εκκίνηση Αποταμίευση»
  Το πρόγραμμα «Εκκίνηση Αποταμίευση» απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε να συνδυάσετε καλύτερη απόδοση στην προθεσμιακή σας κατάθεση και ένα εγγυημένο κεφάλαιο για το μέλλον με τη μορφή εφάπαξ καταβολής.
 2. «Εκκίνηση Επένδυση» 
  Το πρόγραμμα «Εκκίνηση Επένδυση» απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε να συνδυάσετε καλύτερη απόδοση στην προθεσμιακή σας κατάθεση και εξειδικευμένες επενδυτικές λύσεις που ταιριάζουν στο δικό σας επενδυτικό χαρακτήρα.
 3. «Εκκίνηση Επάγγελμα»
  Το πρόγραμμα «Εκκίνηση Επάγγελμα» απευθύνεται στους ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμείτε καλύτερη απόδοση στα χρήματα της επιχείρησής σας, αλλά και μοναδικά προνόμια για τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς σας.
 4. «Εκκίνηση Μισθοδοσία»
  Το πρόγραμμα «Εκκίνηση Μισθοδοσία» απευθύνεται στους εργαζομένους του Δημοσίου Τομέα που επιθυμείτε προνομιακό επιτόκιο και καλύτερη απόδοση στα χρήματα της μισθοδοσίας σας.
 5. «Εκκίνηση Σύνταξη» 
  Το πρόγραμμα «Εκκίνηση Σύνταξη» απευθύνεται στους συνταξιούχους που επιθυμείτε προνομιακό επιτόκιο και καλύτερη απόδοση στα χρήματα της σύνταξής σας

Μάθετε περισσότερα