Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόγραμμα Εκκίνηση Σύνταξη

Το πρόγραμμα Εκκίνηση Σύνταξη απευθύνεται σε συνταξιούχους που επιθυμούν μεταφορά της σύνταξής τους στη Eurobank με ταυτόχρονη νέα κατάθεση 30.000€ min αλλά και σε συνταξιοδιοτούμενους από τη Eurobank με νέα κατάθεση 30.000€ min.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Εκκίνηση Σύνταξη είναι ο πελάτης να είναι υφιστάμενος Personal Banking* ή να γίνεται Personal Banking συνυπολογίζοντας τη νέα κατάθεση.
Μέσω του προγράμματος προσφέρεται προνομιακό επιτόκιο και καλύτερη απόδοση στα χρήματα της σύνταξης σε σχέση με την υφιστάμενη επιτοκιακή κλίμακα.

 • Ο Λογαριασμός Σύνταξης στη Eurobank έχει προνομιακό επιτόκιο από το πρώτο ευρώ.

  Εκκίνηση Σύνταξη
  Λογαριασμός Σύνταξης 
  Κλίμακα
   Προνομιακό
  Κλιμακωτό Επιτόκιο
  0-5.000€ 1,50%
  >5.000€ & < 20.000€ 0,50%
  > 20.000€  0,40%

 

Η τιμολόγηση αποκτά ισχύ με την 1η πίστωση μισθοδοσίας και έχει διάρκεια 12 μηνών. Μετά το πέρας του 12μήνου, το επιτόκιο αναπροσαρμόζεται με βάση την τρέχουσα τιμολογιακή πολιτική.

 • Όλοι οι νέοι συνταξιοδοτούμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν τα χρήματά τους μέσω της Προθεσμιακής Κατάθεσης Σύνταξης 3μηνης και 12μηνης διάρκειας που έχει προνομιακό επιτόκιο και προσφέρει μηνιαία καταβολή τόκων.
  • Για την 3μηνη προθεσμιακή το επιτόκιο ανέρχεται σε 0,50%. 
  • Για την 12μηνη ανέρχεται σε 0,35% κάθε μήνα εκτός από τον 6ο και τον 12ο μήνα που το επιτόκιο διπλασιάζεται.

  Νέοι συνταξιοδοτούμενοι θεωρούνται οι πελάτες που δεν έχουν λάβει καμία πίστωση σύνταξης στην Τράπεζά μας το τελευταίο 12μηνο.
   
 • Επιπλέον, οι πελάτες που λαμβάνουν τη σύνταξή τους από τη Eurobank, απολαμβάνουν όλα τα προνόμια της υπηρεσίας Personal Banking που καλύπτουν τις δικές τους ξεχωριστές ανάγκες. 

Πρόγραμμα Εκκίνηση Μισθοδοσία

Το πρόγραμμα Εκκίνηση Μισθοδοσία απευθύνεται σε μισθωτούς από δημόσιο φορέα που επιθυμούν μεταφορά της μισθοδοσίας τους στη Eurobank με ταυτόχρονη νέα κατάθεση 30.000€ min αλλά και σε μισθοδοτούμενους από τη Eurobank με νέα κατάθεση 30.000€ min.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Εκκίνηση Μισθοδοσία είναι ο πελάτης να είναι υφιστάμενος Personal Banking* ή να γίνεται Personal Banking συνυπολογίζοντας τη νέα κατάθεση.
Μέσω του προγράμματος προσφέρεται προνομιακό επιτόκιο και καλύτερη απόδοση στα χρήματα της μισθοδοσίας, σε σχέση με την υφιστάμενη επιτοκιακή κλίμακα.

 • Ο Λογαριασμός Μισθοδοσίας στη Eurobank έχει προνομιακό επιτόκιο από το πρώτο ευρώ. 

 • Εκκίνηση Μισθοδοσία
  Λογαριασμός Μισθοδοσίας 
  Κλίμακα
   Προνομιακό
  Κλιμακωτό Επιτόκιο
  0-5.000€ 1,50%
  >5.000€ & < 20.000€ 0,50%
  > 20.000€  0,40%

Η τιμολόγηση αποκτά ισχύ με την 1η πίστωση μισθοδοσίας και έχει διάρκεια 12 μηνών. Μετά το πέρας του 12μήνου, το επιτόκιο αναπροσαρμόζεται με βάση την τρέχουσα τιμολογιακή πολιτική.

 • Όλοι οι νέοι μισθοδοτούμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν τα χρήματά τους μέσω της ευρείας γκάμας Προθεσμιακών Καταθέσεων χρονικής διάρκειας έως και 12 μηνών με αντίστοιχη καταβολή τόκων.

Νέοι μισθοδοτούμενοι θεωρούνται οι πελάτες που δεν έχουν λάβει καμία πίστωση μισθοδοσίας στην Τράπεζά μας το τελευταίο 12μηνο.

 • Επιπλέον, οι πελάτες που λαμβάνουν τη Μισθοδοσία τους από τη Eurobank, απολαμβάνουν όλα τα προνόμια της υπηρεσίας Personal Banking που καλύπτουν τις δικές τους ξεχωριστές ανάγκες.

* Personal Banking χαρακτηρίζονται οι πελάτες με συνολικά υπόλοιπα 60.000€ και άνω σε Καταθετικά ή/και Επενδυτικά ή/και Τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα.