Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Για εσάς που θέλετε να εκμεταλλευτείτε τις εγγυημένες αποδόσεις ή τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα ασφαλιστικά προγράμματα δημιουργίας κεφαλαίου «εξασφαλίζω» της Eurolife ERB Ασφαλιστικής, δίνεται η δυνατότητα επιλογής από μια ευρεία κατηγορία αποταμιευτικών προγραμμάτων απολύτως εναρμονισμένων με τις αποταμιευτικές/επενδυτικές ανάγκες σας.

Πώς να διαλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα:

 • Θέλετε να αξιοποιήσετε τις αποταμιεύσεις σας για να βρείτε σε βάθος χρόνου ένα εγγυημένο κεφάλαιο που θα συμβάλει στη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου σας και στα χρόνια της συνταξιοδότησης;

  Ασφαλιστικό αποταμιευτικό πρόγραμμα εξασφαλίζω σιγουριά για το αύριο που δίνει τη δυνατότητα μέσω μιας εφάπαξ καταβολής, ανάλογα με τις ανάγκες και τον οικονομικό σας προγραμματισμό, να δημιουργήσετε ένα εγγυημένο επιθυμητό κεφάλαιο για τις μελλοντικές σας ανάγκες ή να  συμπληρώνετε το εισόδημά σας στα χρόνια της σύνταξης. 
 • Θέλετε να επωφεληθείτε από τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν οι παγκόσμιες αγορές μέσα από ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών;

  Ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον με δυνατότητα επένδυσης μέσω περιοδικών καταβολών, το οποίο επενδύει σταδιακά σε αμοιβαία κεφάλαια με έδρα το Λουξεμβούργο. Δίνεται παράλληλα μέσω του προγράμματος η δυνατότητα εφάπαξ έκτακτης καταβολής μία φορά τον χρόνο έως 15.000€
 • Θέλετε να δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο για εσάς και την οικογένειά σας, προκειμένου να διατηρήσετε το επίπεδο ζωής σας και μετά τη συνταξιοδότηση ή να καλύψετε μελλοντικές σας ανάγκες;

  Ασφαλιστικό αποταμιευτικό πρόγραμμα εξασφαλίζω το αύριο που δίνει τη δυνατότητα μέσω περιοδικών καταβολών να δημιουργήσετε το επιθυμητό κεφάλαιο για το μέλλον. Για παράδειγμα, 35χρονος που επέλεξε ένα πρόγραμμα 20ετους διάρκειας με μηνιαίες καταβολές 150€, θα λάβει στη λήξη του προγράμματος 38.865€ εγγυημένα.
 • Θέλετε να δημιουργήσετε συμπληρωματικό κεφάλαιο που θα συμβάλει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου σπουδών για το παιδί σας;

  Ασφαλιστικό αποταμιευτικό πρόγραμμα εξασφαλίζω το αύριο του παιδιού μου που δίνει τη δυνατότητα αποταμιεύοντας με συστηματικό τρόπο να στηρίξετε τα όνειρα του παιδιού σας στην ενηλικίωσή του. Για παράδειγμα, εάν ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα για ένα νεογέννητο παιδί, με μηνιαίες καταβολές 150€ και διάρκεια 19 έτη, το παιδί κατά την ενηλικίωσή του θα λάβει στη λήξη του προγράμματος 36.613€ εγγυημένα. 
 • Θέλετε να μετατρέψετε άμεσα το κεφάλαιο που έχετε συγκεντρώσει σε εγγυημένη σύνταξη;

  Ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εξασφαλίζω άμεση σύνταξη που δίνει τη δυνατότητα μέσω μιας εφάπαξ καταβολής, να εξασφαλίσετε μία ισόβια εγγυημένη σύνταξη. 

Μάθετε περισσότερα