Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στην Eurobank σκοπός μας είναι να επενδύσουμε στη μακροπρόθεσμη ευημερία. Να υλοποιήσουμε δράσεις για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία αξίας για όλους. Να εστιάσουμε σε ενέργειες με θετικό αντίκτυπο στο Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (Environmental, Social, Governance – ESG). Να στηρίξουμε κάθε ενέργεια και πράξη που μας πηγαίνει όλους μπροστά.

Μπορείτε να διαβάστε τον Ετήσιο Απολογισμό Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 εδώ.