Το 2021 με μια ματιά

 • Απονομή βραβείων «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία».
 • 9ος κύκλος προγράμματος egg – enter•grow•go.
 • Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας «Bridge Financing Εξοικονομώ».
 • Συμμετοχή στο Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

 • Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 500 εκατ. ευρώ.

 • Χορηγία στις ιστιοπλόους Αιμιλία Τσουλφά και Αριάδνη Σπανάκη.

 • Ανακοίνωση της πρωτοβουλίας «Μπροστά για την οικογένεια» για το δημογραφικό ζήτημα στην Ελλάδα.

 • Συμφωνία για τη συγχώνευση της θυγατρικής Eurobank a.d. Beograd στη Σερβία με την Direktna Banka a.d. Kragujevac.
 • Απόκτηση ποσοστού 9,9% στην Ελληνική Τράπεζα.
 • Αποτελέσματα άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (SSM Stress Test) 2021.

 • Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ.
 • Δωρεά ύψους 354.000 ευρώ στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων για την ανακαίνιση κτιριακών υποδομών.

 • Συμφωνία μεταξύ της Eurobank Holdings και του Ομίλου doValue α) για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης (mezzanine και junior notes) στο πλαίσιο της τιτλοποίησης μεικτού χαρτοφυλακίου NPE (συναλλαγή Mexico) και β) για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου από την doValue Group.
 • Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΔΕΣΦΑ από Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank, και Τράπεζα Πειραιώς. Υπογραφή Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου συνολικού ύψους 505 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου.
 • Growth Awards 2021.

 • Νέα εποχή για την Eurobank: Παρουσίαση του προγράμματος μετασχηματισμού Eurobank 2030 και της νέας εταιρικής ταυτότητας.
 • Πακέτο παρεμβάσεων 750 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων στον ελληνικό τουρισμό.

 • Ολοκλήρωση της πώλησης του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης (mezzanine και junior notes) στο πλαίσιο της συναλλαγής Mexico.
 • Έκδοση Υπουργικής Απόφασης σε σχέση µε την Πράξη Παροχής Εγγύησης από το Ελληνικό ∆ηµόσιο προς τους οµολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης απαιτήσεων Mexico και υπέρ της «Mexico Finance Designed Activity Company», στο πλαίσιο του Προγράµµατος Παροχής Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυµάτων («ΗΡΑΚΛΗΣ»).
 • Ολοκλήρωση της συγχώνευσης της θυγατρικής Eurobank a.d. Beograd στη Σερβία με την Direktna Banka a.d. Kragujevac.
 • Συμφωνία για στρατηγική συνεργασία με τη Worldline B.V. για την πώληση των υπηρεσιών αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών.
 • Ολοκλήρωση 2 συνθετικών τιτλοποιήσεων χαρτοφυλακίων ύψους 1,7 δισ. ευρώ ενήμερων δανείων προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (συναλλαγές Wave I και ΙΙ).
 • Απόκτηση επιπλέον ποσοστού 2,7% στην Ελληνική Τράπεζα.
 • Eurobank ESG Deposits: συγκεντρώθηκαν 200 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση αειφόρων επενδύσεων.

10 Ουσιαστικά Θέματα

1
Δημιουργία άμεσης οικονομικής αξίας και οικονομική επίδοση
Δείκτες
GRI 103-1 / GRI 103-2 / GRI 103-3 / GRI 201-1
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-8-en
2
Καινοτομία και ψηφιακή οικονομία
Δείκτες
GRI 103-1 / GRI 103-2 / GRI 103-3
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-8-en
gri-icon-9-en
gri-icon-10-en
3
Εταιρική διακυβέρνηση, στρατηγική, κανονιστική συμμόρφωση και διαχείριση κινδύνων
Δείκτες
GRI 103-1 / GRI 103-2 / GRI 103-3 / GRI 205-3 / GRI 206-1 / GRI 419-1 / SASB FN-CB-510a.1 / SASB FN-CB-510a.2
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-5-en
gri-icon-8-en
gri-icon-16-en
4
Ασφάλεια και προστασία δεδομένων πελατών
Δείκτες
GRI 103-1 / GRI 103-2 / GRI 103-3 / GRI 418-1 / SASB / SASB FN-CB-230a.1
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-16-en
5
Υπεύθυνη ενημέρωση και προστασία των πελατών
Δείκτες
GRI 103-1 / GRI 103-2 / GRI 103-3 / GRI 417-2 / GRI 417-3
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-10-en
gri-icon-16-en
6
Περιβαλλοντικές επιδράσεις από την εσωτερική λειτουργία
Δείκτες
GRI 103-1 / GRI 103-2 / GRI 103-3 / GRI 301-1 / GRI 302-1 / GRI 302-3 / GRI 302-4 / GRI 306-3
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-3-en
gri-icon-6
gri-icon-13
gri-icon-15
9
Διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη
Δείκτες
GRI 103-1 / GRI 103-2 / GRI 103-3 / GRI 405-1 / GRI 405-2
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-5-en
gri-icon-8-en
gri-icon-10-en
10
Συνεισφορά στην αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών προκλήσεων για το μέλλον της χώρας
Δείκτες
GRI 103-1 / GRI 103-2 / GRI 103-3 / GRI 203-2
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-1-en
gri-icon-4-en
gri-icon-5-en
11
Οικονομική συμπερίληψη
Δείκτες
GRI 103-1 / GRI 103-2 / GRI 103-3 / GRI FS 13 / GRI FS 14
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-1-en
gri-icon-8-en
gri-icon-10-en
gri-icon-11-en
13
Κλίμα
Δείκτες
GRI 103-1 / GRI 103-2 / GRI 103-3 / GRI 305-1 / GRI 305-2 / GRI 305-3 / GRI 305-4 / GRI 305-5
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-13

Πώς λειτουργούμε υπεύθυνα

 • 6,8% Δείκτης ΝΡΕ, από 14,0% το 2020.
 • 16,8% Δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας.
 • 1 δισ. ευρώ εγκρίθηκε για δάνεια με βιώσιμα χαρακτηριστικά.
 • 2,5 δισ. ευρώ σε πράσινα και βιώσιμα ομόλογα έκδοσης μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων με την Eurobank ως συνδιοργανωτή.
 • 99,994% διαθεσιμότητα όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής και παράδοση πάνω από 360 έργων.
 • 71% των συνολικών δαπανών για προμήθειες καταβάλλεται σε τοπικούς προμηθευτές.

Ανακαλύψτε την ESG στρατηγική μας, τις Συνεργασίες και πρωτοβουλίες ESG, και τις Αξιολογήσεις και επιδόσεις ESG.

 • 35% μείωση των έντυπων ενημερώσεων.
 • 5,53% μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με το 2020.
 • 4,13% μείωση του Δείκτη Ενεργειακής Έντασης σε σχέση με το 2020.
 • 100% ανακύκλωση των κενών μελανοδοχείων εκτυπωτών, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λαμπτήρων και μπαταριών.
 • 5,35% μείωση των συνολικών εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου (CO2e) σε σχέση με το 2020.
 • 15,35% μείωση της προμήθειας χαρτιού σε σχέση με το 2020.
 • 100% χρήση χαρτιού με σήμανση PEFC για την κάλυψη των αναγκών της Τράπεζας σε χαρτί Α4 και Α3.

Ανακαλύψτε τις δράσεις μας για το περιβάλλον.

 • 22% αύξηση στον όγκο των ψηφιακών συναλλαγών, 13% αύξηση σε ενεργούς χρήστες.
 • 18 μονάδες αύξηση του Δείκτη NPS στο Δίκτυο Καταστημάτων σε σχέση με το 2020.
 • 97,1% των εργαζομένων του Ομίλου συμμετείχε σε μαθησιακές δράσεις, με 535.074 ώρες σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • 591 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση σε 5.792 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα Cosme.
 • 511 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση σε 4.777 επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
 • 328 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση σε 2.692 επιχειρήσεις μέσα από τη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ, υποπρογράμματα 3 και 4.

 • 132 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση σε 4.913 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα Cosme COVID-19.

Ανακαλύψτε τις δράσεις μας για την κοινωνία.

image