Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μια νέα αρχή για την ελληνική οικονομία πρόκειται να αποτελέσει, τόσο το Νέο ΕΣΠΑ, όσο και το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, όπου μέσω μιας πληθώρας χρηματοδοτικών προγραμμάτων, δίνονται «ανάσες ρευστότητας» στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και στην υλοποίηση νέων επενδυτικών σχεδίων.

Tην τρέχουσα περίοδο, η Eurobank σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), εστιάζει στην ανάπτυξη της επιχείρησης, ως απαραίτητη συνθήκη για την ευημερία της και διαθέτει στην αγορά τρία ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά εργαλεία:

  • ΕΑΤ Γ’ Φάση

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων σε Κεφαλαίο Κίνησης. Το πρόγραμμα προσφέρεται με εγγύηση από την ΕΑΤ σε ποσοστό 80%, με ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο και είναι διαθέσιμο έως 30.6.22.

  • ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Το ΤΕΠΙΧ αποτελεί ένα ακόμα υποστηρικτικό εργαλείο για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων. Ως συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα προσφέρεται εξίσου με προνομιακή τιμολόγηση.

Επιπλέον η Eurobank, έχει ενεργή συνεργασία με Ευρωπαϊκούς Χρηματοδοτικούς Θεσμούς, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) & η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Αποτέλεσμα της συνεργασίας με το ΕΤΕ αποτελεί η διάθεση του κάτωθι προγράμματος:

  • Pan European Guarantee Fund – EGF

Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα χρηματοδότησης στις ΜμΕ, για κάλυψη αναγκών σε Κεφάλαιο Κίνησης αλλά και Επενδύσεων, προσφέροντας και εγγύηση έως 70% στο δάνειο της επιχείρηση, αλλά και προνομιακή τιμολόγηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα προγράμματα, καθώς και τα αναμενόμενα, είναι γεγονός ότι παρουσιάζεται μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, να εκμεταλλευτούν με κατάλληλες επιλογές αυτά που τους ταιριάζουν, έτσι ώστε να αναπτυχθούν, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους.

Η Eurobank στις τρέχουσες εξελίξεις, τοποθετείται ως ο «έμπιστος συνεργάτης» κάθε επιχείρησης, κάνοντας τα πολύπλοκα επιδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, απλά.

Ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ.