Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Όλοι έχουμε μακροπροθέσμους οικονομικούς στόχους που θέλουμε να πετύχουμε, όνειρα που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε ή κάποια ανησυχία για το μέλλον που μπορεί να αντιμετωπιστεί με καλύτερη οικονομική διαχείριση. 

Οι σπουδές των παιδιών, η αγορά μόνιμης ή εξοχικής κατοικίας, τα πρώτα επιχειρηματικά βήματα και η ενίσχυση του εισοδήματος στα χρόνια σύνταξης για μεγαλύτερη σιγουριά, είναι μερικές από τις ανάγκες που θέλουμε να καλύψουμε.

Μπορεί να είναι εύκολο να πετύχουμε τους κοντινούς οικονομικούς μας στόχους μέσω της αποταμίευσης, όμως για την επίτευξη μεγαλύτερων στόχων χρειαζόμαστε τις επενδύσεις. Ποιο όμως είναι το κατάλληλο πρόγραμμα, τι κεφάλαιο χρειάζεστε, τι απόδοση θα έχουν τα χρήματά σας και τι ρίσκο μπορεί να έχει η επένδυση που θα επιλέξετε; Είναι όλα σκέψεις που πρέπει να αναλύσουμε και αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε πριν την επένδυσή μας.

Για να έχουμε ένα σχέδιο με προοπτική μπορούμε να αναζητήσουμε λύσεις σε βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που ονομάζονται και Unit Linked. Τα προγράμματα Unit Linked προσφέρουν την προοπτική κερδών μέσα από την επένδυση και την προστασία αγαπημένων προσώπων μέσω μιας ασφάλεια ζωής. Είναι συνδεδεμένα με επενδυτικά προϊόντα, όπως είναι τα αμοιβαία κεφάλαια και προσφέρουν μακροπρόθεσμη, σταδιακή επένδυση μέσω ενός οργανωμένου συστήματος τακτικών καταβολών.

Τα προγράμματα Unit Linked είναι ιδανικά αν έχετε τη δυνατότητα να επενδύσετε συστηματικά ένα μέρος του εισοδήματός σας και θέλετε να πετύχετε ένα συγκεκριμένο οικονομικό στόχο στο μέλλον. Σε αντίθεση με τις περισσότερες μορφές επένδυσης, δεν απαιτείται να έχετε ήδη συγκεντρώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να ξεκινήσετε, ενώ μπορείτε να επιλέξετε και την επενδυτική στρατηγική του προγράμματος, ανάλογα με το προφίλ ρίσκου που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς. Παράλληλα επιλέγοντας προγράμματα τακτικών καταβολών έχετε τη δυνατότητα να συνδυάσετε τη σταδιακή επένδυση, σε διαφορετικά σημεία της αγοράς, τόσο στην άνοδο, όσο και στην πτώση του κύκλου των αγορών, με την επιλογή μιας συντηρητικής επενδυτικής πολιτικής. Αυτή η επενδυτική στρατηγική παρακινεί τα τελευταία χρόνια αρκετούς ανθρώπους στο να επιλέξουν ένα πρόγραμμα Unit Linked, ως απάντηση στο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που έχει διαμορφωθεί στην αγορά.

Τα προγράμματα Unit Linked της Eurolife FFH ΑΕΑΖ, που διατίθενται με τη διαμεσολάβηση της Eurobank, απευθύνονται και σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ένα κεφάλαιο σταδιακά, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν καλύτερα το κεφάλαιο που ήδη έχουν.

Αξιοποίηση κεφαλαίου

  • Εξασφαλίζω επένδυση με δυναμική προστασία: επενδύετε σε αμοιβαίο κεφάλαιο με προστασία στο 80% της υψηλότερης καταγεγραμμένης καθαρής τιμής του, αποκτάτε ασφάλεια ζωής και έχετε προνόμια υγείας.
  • Optimal III: επενδύετε ισόποσα σε 2 αμοιβαία κεφάλαια, αποκτάτε ασφάλεια ζωής και έχετε προνόμια υγείας.

Δημιουργία κεφαλαίου

  • Εξασφαλίζω συστηματική επένδυση: επενδύετε ισόποσα σε 2 αμοιβαία κεφάλαια, με στόχο την καλύτερη δυνατή απόδοση, σε χρονικό ορίζοντα που επιλέγετε εσείς και αποκτάτε ασφάλεια ζωής.
  • Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον ΙΙ: επενδύετε σταδιακά σε αμοιβαία κεφάλαια διεθνών αγορών με σκοπό τη δημιουργία κεφαλαίου για το μέλλον, ενώ η επενδυτική στρατηγική μεταβάλλεται  ανάλογα με το πόσο κοντά είναι η ημερομηνία λήξης του αμοιβαίου κεφαλαίου που έχετε επιλέξει. Αποκτάτε ασφάλεια ζωής.

Ενημερωθείτε αναλυτικά στο eurobank.gr ή επικοινωνήστε με τον Personal Banker, για να σας παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων επιλογών και να σας βοηθήσει να επιλέξετε το βασιζόμενο σε ασφάλιση επενδυτικό προϊόν Unit Linked που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

 

Η Eurolife FFH ΑΕΑΖ δεν παρέχει καμία εγγύηση για το επενδυτικό σκέλος των ως άνω ασφαλιστικών προγραμμάτων και έχει τον ρόλο του μεριδιούχου, για λογαριασμό των ιδιωτών επενδυτών, στα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.