Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Την περίοδο που διανύουμε είναι σε εξέλιξη στη χώρα μας μια πολύ σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση στο χώρο των επιχειρήσεων: η υποχρεωτική μετάβασή τους σε Ηλεκτρονικά Βιβλία, μέσω της διασύνδεσης τους με την ηλεκτρονική πλατφόρμα - myDATA.

Στην τρέχουσα περίοδο οι επιχειρήσεις & οι ελεύθεροι επαγγελματίες αναζητούν τη βέλτιστη λύση για να υλοποιήσουν τη μετάβαση. Η Τράπεζά μας, πιστή στη δέσμευσή της για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), προχώρησε σε συνεργασία με τον Όμιλο της Epsilon Net, για υποστήριξη της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με το myDATA της ΑΑΔΕ.

Η ολοκληρωμένη λύση που έχουμε προετοιμάσει προσφέρεται μέσω της εταιρίας του Ομίλου, Business Exchanges.

Η διασύνδεση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μέσω των προϊόντων ηλεκτρονικής τιμολόγησης της σειράς Epsilon Smart, τα οποία οι επιχειρήσεις - πελάτες της Eurobank θα μπορούν να προμηθεύονται με προνομιακή επιδότηση και όρους, τους οποίους παρέχει η Τράπεζα, μέσω της θυγατρικής της Business Exchanges.

Με βάση τη συμφωνία, οι επιχειρήσεις πελάτες της Τράπεζας έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα προϊόντα ηλεκτρονικής τιμολόγησης της σειράς SMART, με επιδότηση 40% από την Τράπεζα για συνδρομή 3ετίας, ενώ παράλληλα θα έχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες ενημέρωσης & υποστήριξης από την Epsilon Net σε θέματα νομοθετικής συμμόρφωσης και τεχνολογικής καινοτομίας.

Οι νέες και καινοτόμες Web εφαρμογές έκδοσης παραστατικών της σειράς Epsilon Smart, παρέχουν απευθείας σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, ενώ παράλληλα αναβαθμίζουν το επίπεδο λειτουργίας της επιχείρησης και του ελεύθερου επαγγελματία.

Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του Epsilon Smart είναι η online επικοινωνία με το λογιστικό γραφείο που υποστηρίζει την επιχείρηση. Ειδικές εκδόσεις της σειράς καλύπτουν τις ανάγκες επιχειρήσεων λιανικής, παροχής υπηρεσιών, ιατρών, δικηγόρων, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, τουριστικών καταλυμάτων και μικρών μεταφορικών εταιρειών. Παράλληλα, για τις επιχειρήσεις που θα επιλέγουν το λογισμικό Epsilon Smart, έκδοσης BE24, παρέχεται δωρεάν συνδρομή ίσης διάρκειας με την διάρκεια χρήσης της άδειας Epsilon Smart στο «ηλεκτρονικό αρχείο» Explorer αρχικής αξίας 150€ για Φυσικά Πρόσωπα και 190€ για Νομικά Πρόσωπα.

Ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ.