Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Eurobank προχώρησε πρόσφατα στη δημιουργία της υπηρεσίας “e-χρηματοδότηση” μέσω e-Banking, με phygital τρόπο εξυπηρέτησης για επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Η “e-χρηματοδότηση” μέσω e-Banking δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες πελάτες μας να αποφύγουν σύνθετες και κουραστικές διαδικασίες, καθώς δεν απαιτείται να ακολουθήσουν τη συνήθη διαδικασία ενημέρωσης και υποβολής αίτησης επαγγελματικής χρηματοδότησης.

Ο πελάτης με μια απλή σύνδεση στο e-Banking έχει τη δυνατότητα:

  • Να εκδηλώσει γρήγορα και με ένα μόνο δικαιολογητικό το ενδιαφέρον του για επαγγελματική χρηματοδότηση.
  • Να ενημερωθεί άμεσα για όλα τα κατάλληλα χρηματοδοτικά προγράμματα για την επιχείρησή του από τον Επαγγελματικό Σύμβουλο v-Banking της Τράπεζας, ο οποίος πραγματοποιεί την επικοινωνία μαζί του.
  • Να έχει βοήθεια και καθοδήγηση σε όλα τα βήματα του αιτήματος χρηματοδότησης.
  • Να ενημερώνεται διαρκώς από τον Επαγγελματικό Σύμβουλο v-Banking για την αίτηση που υπέβαλε, σε όλα τα στάδια μέχρι την ολοκλήρωσή της.
  • Να εξοικονομήσει χρόνο από την επίσκεψη σε κατάστημα για την υποβολή της αίτησης και την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Όλη η διαδικασία πραγματοποιείται ψηφιακά, με γρήγορο, απλό και ασφαλή τρόπο καθώς δεν απαιτείται μετακίνηση ούτε για την υπογραφή της σύμβασης.

Η «e-χρηματοδότηση» προστίθεται  στο ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτουμε για τους επαγγελματίες πελάτες μας, με χρήση πλέον σύγχρονων και εξελιγμένων μέσων.

Ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ.