Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Προσπαθούμε διαρκώς να ανταποκρινόμαστε στις αυξημένες ανάγκες που απαιτεί κάθε νέο τέτοιο ξεκίνημα και προσφέρουμε προνομιακά προϊόντα που εξασφαλίζουν σταθερότητα και ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες και τον τρόπο ζωής τους.

Για την κάλυψη ολόκληρου ή μέρους του κόστους σπουδών και των πρώτων εξόδων εγκατάστασης προσφέρουμε το:

Φοιτητικό Δάνειο

Με προνομιακό επιτόκιο 10,15%*, το Φοιτητικό Δάνειο απευθύνεται σε νέους που έχουν ξεκινήσει ή πρόκειται να ξεκινήσουν τις σπουδές τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, στα οποία πληρώνουν δίδακτρα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει προσωπικό εισόδημα, ο γονέας μπαίνει ως εγγυητής στο δάνειο. Το ποσό του δανείου μπορεί να κυμανθεί από 1000€ έως και 30.000€. Σημειώνεται ότι παρέχεται και η δυνατότητα χορήγησης ποσού μεγαλύτερου των 30.000€ με πρόθεση προσημείωσης ακινήτου.

ΜΑΘΕΤΕ περισσότερα

Επιπλέον, για την κάλυψη καθημερινών εξόδων και πραγματοποίηση αγορών με άτοκες δόσεις διατίθεται η:

Student Eurobank Visa

Με επιτόκιο αγορών 16,95%*, απευθύνεται σε νέους από 18 ετών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ιδιωτικά Κολλέγια στην Ελλάδα. Παρέχει δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη χρεωστικού υπολοίπου έως 5.000€ και συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή. Το ποσό της συνδρομής είναι 12€ ετησίως και καταβάλλεται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το μηνιαίο χρεωστικό υπόλοιπο της κάρτας υπερβαίνει το ποσό των 14,67€. Διαφορετικά, η κάρτα διατίθεται µε μηδενική ετήσια συνδρομή.

ΜΑΘΕΤΕ περισσότερα

Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) για το δάνειο, σύμφωνα με το νόμο:Έστω ότι το ποσό του δανείου σας είναι 10.000€ και έχει επιτόκιο 10,15% (συν 0,60% εισφορά Ν.128/1975). Έχετε επιλέξει η αποπληρωμή να γίνει σε 60 μηνιαίες δόσεις των 216,18€ η καθεμία. Τα έξοδα εξέτασης και έγκρισης του δανείου είναι 150€, οπότε το συνολικό κόστος επιβάρυνσης στο ποσό χορήγησης είναι 2.970,77€ που αντιστοιχεί μόνο στους τόκους. Επομένως, στη λήξη του δανείου σας το συνολικό ποσό που θα έχετε πληρώσει είναι 12.970,77€. Αυτό σημαίνει ότι το ΣΕΠΠΕ σύμφωνα με τον νόμο είναι 12,03%.Για τον υπολογισμό του ΣΕΠΠΕ δεχόμαστε ότι το επιτόκιο παραμένει αμετάβλητο σε όλο το διάστημα της αποπληρωμής, ότι πληρώνετε τις δόσεις του δανείου σας εμπρόθεσμα και ότι το έτος υπολογίζεται με 365 ημέρες.Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) για την πιστωτική κάρτα, σύμφωνα με το νόμο: Εάν ο κάτοχος κάρτας με πιστωτικό όριο 1.500€ την χρησιμοποιούσε άπαξ για αγορά αξίας 1.500€ και εξοφλούσε το ποσό με επιτόκιο 16,95% (συν 0,60% εισφορά Ν.128/1975) πλέον της ετήσιας συνδρομής σε 12 μηνιαίες δόσεις ισόποσου κεφαλαίου, το συνολικό ποσό που θα καλείτο να καταβάλει θα ήταν 1.650,12€ και αναλύεται ως εξής: Κεφάλαιο 1.500€, Τόκοι 138,12€. Ετήσια συνδρομή 12€. Ειδικότερα, οι προς καταβολή δόσεις θα είχαν ως εξής:1η δόση 125€, 2η δόση 153,97€, 3η δόση 142,25€, 4η δόση 142,43€, 5η δόση 140,09€, 6η δόση 138,82€, 7η δόση 148,60€, 8η δόση 135,22€, 9η δόση 133,41€, 10η δόση 131,37€, 11η δόση 129,81€, 12η δόση 129,15€. Συμπληρωματικές παραδοχές που λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό: διάρκεια σύμβασης 12 μήνες, τιμές επιτοκίου και συνδρομής αμετάβλητες καθ’ όλη η διάρκεια αποπληρωμής, έτος 365 ημερών, εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων από τον κάτοχο. Το ΣΕΠΠΕ σύμφωνα με το νόμο θα ήταν 19,85% συμπεριλαμβανομένης ετήσιας συνδρομής, 18,19% χωρίς ετήσια συνδρομή.