Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
H ασφάλεια της περιουσίας μας είναι σημαντικό να είναι ολοκληρωμένη, προστατεύοντας τα δύο πιο σημαντικά περιουσιακά μας στοιχεία: αυτοκίνητο και κατοικία, καθώς και τα δύο βάλλονται όλο και περισσότερο από κοινούς κινδύνους (πλημμύρες, σεισμοί, κακόβουλες ενέργειες, κ.λπ.).

Η ασφαλιστική εταιρεία Eurolife FFH ΑΕΓΑ παρέχει νέα συνδυαστική έκπτωση 5% στα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας Sweet Home Smart και Sweet Home Smart Στεγαστικού και στο πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου Safe Drive, που διατίθενται από το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank ως ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Η έκπτωση αυτή αφορά τόσο νέους, όσο και υφιστάμενους πελάτες, για τα νέα αλλά και τα υφιστάμενα συμβόλαια στην ανανέωσή τους.

Mε τη νέα συνδυαστική έκπτωση για την ασφάλιση του οχήματος και της κατοικίας σας, κερδίζετε:

Αυτόματη έκπτωση

5% και στα δυο ασφαλιστήρια (οχήματος και κατοικίας), στο σύνολο των καλύψεων, με μόνη προϋπόθεση να διατηρείτε συγχρόνως τουλάχιστον ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε κάθε κλάδο ασφάλισης και ο ασφαλισμένος και στα δύο συμβόλαια να είναι ο ίδιος.

Επιπλέον εκπτώσεις

Η έκπτωση 5% μπορεί συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη έκπτωση στα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου λόγω επαγγελματικής ιδιότητας ή σχέσης με την Eurobank.

Κλείστε ραντεβού στο κατάστημα Eurobank που σας εξυπηρετεί και ασφαλίστε την περιουσία σας.

ΚΛΕΙΝΩ online ραντεβού