Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στην Eurobank η στήριξη της Παιδείας αποτελεί στρατηγικό πυλώνα εταιρικής υπευθυνότητας. Με δράσεις όπως το Πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία», επιβραβεύουμε την Αριστεία και στηρίζουμε ενεργά τη νέα γενιά.

Παράλληλα, επιβραβεύουμε με ευρώ €πιστροφή και προνόμια την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν Συνταξιούχοι, Δημόσιοι Υπάλληλοι και το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας.

   
Βραβεύσεις Αριστούχων Μαθητών από το πρόγραμμα 
«Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία»

Βραβεύσεις Αριστούχων Μαθητών από το πρόγραμμα
«Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία»

Επιβραβεύουμε και στηρίζουμε ενεργά τη νέα γενιά.
Βραβεύσεις Αριστούχων Μαθητών από το πρόγραμμα 
«Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία»
50 ευρώ €πιστροφή για τη μεταφορά της Μισθοδοσίας ή της Σύνταξής σας

50 ευρώ €πιστροφή για τη μεταφορά της Μισθοδοσίας ή της Σύνταξής σας

Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας επιβραβεύουμε με ευρώ €πιστροφή και προνόμια.
50 ευρώ €πιστροφή για τη μεταφορά της Μισθοδοσίας ή της Σύνταξής σας