Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά αφού πέρα από την υγειονομική κρίση, οι κοινωνικές αναταραχές όξυναν σημαντικά προϋπάρχοντες διχασμούς. Για το 2021, η παγκόσμια οικονομία μπαίνει σε πορεία επανεκκίνησης, με προβλέψεις για ανάκαμψη των αγορών.

   
Ματιά στις αγορές από την Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ματιά στις αγορές από την Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ο απολογισμός της πανδημικής κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και οι προβλέψεις για τη νέα χρονιά.

Ματιά στις αγορές από την Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.