Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οι αγορές ανέκαμψαν σημαντικά τους τελευταίους μήνες του 2020 στον απόηχο των θετικών νέων από το μέτωπο των εμβολίων. Αρκετοί δείκτες βρέθηκαν είτε σε επίπεδα ρεκόρ είτε σε πολυετή υψηλά, ολοκληρώνοντας έτσι θετικά ένα έτος έντονων συγκινήσεων. Χαρακτηριστικά, ο S&P κατέγραψε συνολική απόδοση 18% στο σύνολο του έτους (9% σε όρους δολαρίου), ενώ πρωταγωνιστής ήταν ασφαλώς ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq, ο οποίος σημείωσε κέρδη 45%. Στην Ευρώπη, ο Stoxx 600 περιόρισε τις απώλειές του το 2020 σε -1%.

Το 2021 έχει ξεκινήσει με έντονη μεταβλητότητα καθώς σε πολλές οικονομίες συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ περιοριστικά μέτρα ενώ η ταχύτητα των εμβολιασμών είναι βραδύτερη σε σχέση με τον σχεδιασμό των κυβερνήσεων. Τις τελευταίες εβδομάδες νέος παράγοντας μεταβλητότητας έχει καταστεί η συντονισμένη και αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα ιδιωτών μικροεπενδυτών στις ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν βάλει στο στόχαστρο μετοχές με υψηλές «ανοικτές πωλήσεις».

Οι περισσότερες διεθνείς αγορές πάντως βρίσκονται σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα πριν την έξαρση της πανδημίας. Εξαίρεση αποτελούν τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, κυρίως λόγω των ανησυχιών όσον αφορά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων (lockdown) και την ταχύτητα των εμβολιασμών.

Βασικός λόγος της επιστροφής των χρηματιστηρίων στα προ-πανδημίας επίπεδα υπήρξε η στήριξη τόσο από τις κεντρικές τράπεζες όσο και από τις κυβερνήσεις και τις εποπτικές αρχές. Ενδεικτικά, τα ονομαστικά επιτόκια στις μεγάλες οικονομίες είναι κοντά στο 0% ενώ οι ισολογισμοί των κεντρικών τραπεζών έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με κάποια χρόνια πριν.

Η ισχυρή ανάκαμψη των αγορών έχει φέρει και τις αποτιμήσεις σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα, καθώς οι εκτιμήσεις για τα κέρδη δεν έχουν ακολουθήσει την ανάκαμψη των τιμών. Καθοριστικός υποστηρικτικός παράγοντας για τις υψηλές αποτιμήσεις είναι ασφαλώς η προαναφερθείσα χαλαρή νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών, καθώς τα μηδενικά επιτόκια καθιστούν τις μετοχές πιο ελκυστικές (εφόσον οι μελλοντικές χρηματοροές προεξοφλούνται με χαμηλότερο επιτόκιο, έχοντας έτσι υψηλότερη «παρούσα αξία»).

Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι σε πολυετή υψηλά βρίσκονται και οι πολλαπλασιαστές κερδών των επόμενων 2 ετών (ήτοι βασισμένοι σε κέρδη που ενσωματώνουν πλήρως την ανάκαμψη), στοιχείο που υπονοεί ότι σημαντικό ποσοστό των προσδοκιών ανάκαμψης είναι ήδη ενσωματωμένο στις τιμές των διεθνών αγορών.

Έτος “stock picking”

Συνολικά, αναμένουμε μια περίοδο συσσώρευσης κοντά στα τρέχοντα επίπεδα (ίσως και λίγο χαμηλότερα) για τις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές θα τηρούν στάση αναμονής αναζητώντας νέους καταλύτες, κυρίως όσον αφορά το μέτωπο των εμβολιασμών, τα δημοσιονομικά πακέτα στήριξης και τις προθέσεις των κεντρικών τραπεζών. Από την άλλη πλευρά δεν βλέπουμε σημαντικό λόγο έντονης πτώσης στις αγορές, καθώς θεωρούμε ότι σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής της διάθεσης ανάληψης ρίσκου, οι κεντρικές τράπεζες θα επανεπιβεβαιώσουν τη στήριξή τους, περιορίζοντας έτσι το καθοδικό ρίσκο.

Συμπερασματικά, θεωρούμε ενδεχόμενη διόρθωση ως υγιή, αναμένουμε ωστόσο εν τέλει το 2021 να είναι συνολικά έτος υπεραπόδοσης των μετοχών που παρουσιάζουν ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας και ανάπτυξης.

Δεδομένων των βραχυπρόθεσμων αβεβαιοτήτων, αποκτά μεγαλύτερη σημασία η επιλογή συγκεκριμένων μετοχών (stock picking). Η προσέγγισή μας παραμένει επιλεκτική και σχεδιασμένη, κατά βάση, γύρω από «θέματα» τα οποία πρόκειται να απασχολήσουν τις αγορές τα επόμενα χρόνια και τα οποία θεωρούμε ότι είναι πιθανόν να επιβραβεύσουν τους μακροπρόθεσμους επενδυτές που θα επενδύσουν σε επιλεγμένες μετοχές-εκφραστές αυτών των θεμάτων (πράσινη ανάπτυξη, τεχνολογία/δομική ανάπτυξη, άνοδος πληθωρισμού, 5G). Παράλληλα, θα βλέπαμε θετικά τη σταδιακή αύξηση θέσεων σε κυκλικές μετοχές με ισχυρούς ισολογισμούς σε περίπτωση διόρθωσης.

Το παρόν άρθρο συντάχθηκε από την ομάδα της Ανάλυσης της Eurobank Equities. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις καθημερινές αναλύσεις της, αλλά και να διενεργείτε online συναλλαγές σε ελληνικές και διεθνείς μετοχές και παράγωγα από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eurobanktrader.
Ενημερωθείτε αναλυτικά στο www.eurobanktrader.gr ή επικοινωνήστε με την Eurobank Equities στο 210-37 20580.