Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αποκτήστε το Προσωπικό Δάνειο Personal Banking έως 30.000€ για την κάλυψη προσωπικών αναγκών σας, χωρίς εξασφάλιση, με προνομιακό επιτόκιο 6,9%*.

Αποκλειστικά για εσάς, τους ξεχωριστούς πελάτες του Personal Banking, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να καλύψετε προσωπικές σας ανάγκες και επιθυμίες όπως αγορές, επισκευές, εξοπλισμό σπιτιού, δίδακτρα σχολείων και ιατρικά έξοδα, αξιοποιώντας τους προνομιακούς όρους του Προσωπικού Δανείου Personal Banking (σε σχέση με τους όρους των λοιπών προσωπικών δανείων της Τράπεζας).

Με το Προσωπικό Δάνειο Personal Banking απολαμβάνετε:

  • Χρηματοδότηση από 1.000€ έως 30.000€
  • Διάρκεια αποπληρωμής έως 7 χρόνια
  • Μειωμένα έξοδα εξέτασης και έγκρισης του δανείου
  • Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη για όλο το ποσό του δανείου μέχρι 30.000€ σε περίπτωση σοβαρού γεγονότος από ατύχημα ή ασθένεια**

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το Προσωπικό Δάνειο Personal Banking εδώ.

*Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και επιβαρύνεται με εισφορά Ν.128/1975, που σήμερα είναι 0,6%.

Παράδειγμα ΣΕΠΠΕ: Δείτε το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) για το Προσωπικό Δάνειο Personal Banking σύμφωνα με τον νόμο:

Έστω ότι το ποσό του δανείου σας είναι 15.000€. Έχει ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο 6,9%. Σε αυτό προστίθεται η εισφορά του Ν.128/1975, που σήμερα είναι 0,6%. Έχετε επιλέξει η αποπληρωμή να γίνει σε 60 μηνιαίες δόσεις των 300,57€. Τα έξοδα εξέτασης και έγκρισης δανείου είναι 90€. Παρακρατούνται κατά την εκταμίευση του δανείου. Το συνολικό κόστος του δανείου σας από τόκους είναι 3.034,15€. Επομένως, στη λήξη του προσωπικού δανείου σας το συνολικό ποσό που θα έχετε πληρώσει είναι 18.034,15€. Αυτό σημαίνει ότι το ΣΕΠΠΕ σύμφωνα με τον νόμο είναι 8,04%. Για τον υπολογισμό του ΣΕΠΠΕ δεχόμαστε ότι:

  • Το επιτόκιο παραμένει αμετάβλητο σε όλο το διάστημα της αποπληρωμής.
  • Πληρώνετε τις δόσεις του δανείου σας εμπρόθεσμα.
  • Το έτος υπολογίζεται με 365 ημέρες.
  • Η σύμβαση του δανείου σας είναι σε ισχύ για όλη τη διάρκεια που έχετε συμφωνήσει.

Τα παραπάνω ποσά αναφέρονται ως παράδειγμα και ισχύουν μόνο εφόσον ισχύουν οι παραπάνω παραδοχές. Οποιαδήποτε μεταβολή, μεταβάλλει αντίστοιχα τα ποσά.

** Η ασφαλιστική κάλυψη λήγει στα 65 έτη.