Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Με το ενεργειακό κόστος μια μέσης ελληνικής επιχείρησης να έχει τριπλασιαστεί από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία έως σήμερα, η αναβάθμιση των υποδομών με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας γίνεται ολοένα και περισσότερο αναγκαία.

Αν όμως οι πρωτοφανείς αυξήσεις του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και πετρελαίου αποτελούν το ισχυρότερο κίνητρο για να εξετάσει κάθε επιχείρηση τις δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής της επίδοσης και τη μείωση των λειτουργικών της δαπανών, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται πως ένα σωστά σχεδιασμένο και υλοποιημένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα μόνιμου χαρακτήρα για κάθε επιχείρηση όπως μεταξύ άλλων:

 • Την αναβάθμιση του εξοπλισμού της,
 • Τη βελτίωση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των παραγωγικών της διαδικασιών,
 • Την αυτοματοποίηση λειτουργίας,
 • Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων και βέβαια
 • Τηνμείωση του περιβαλλοντικού και ανθρακικού αποτυπώματός της, με όποια κοινωνικά και πρόσθετα οικονομικά οφέλη μπορεί αυτό να συνεπάγεται.

Η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης

Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης δημιουργούν ευκαιρίες χρηματοδότησης, με τη μορφή επιδοτήσεων και δανείων ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πολύ σύντομα, θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων του πρώτου «Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις, το οποίο  αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού, με στόχο την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε κάθε επιχείρηση τουλάχιστον κατά 35%.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος που θα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, θα κατανεμηθεί ως εξής:

 • 100 εκατ. ευρώ για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών.
 • 100 εκατ. ευρώ για τον Κλάδο του Τουρισμού.

Εκτός, όμως, από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για τις επιχειρήσεις, παρέχονται και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελλάδα 2.0», που μπορούν να προσφέρουν επιπλέον χρηματοδότηση για ευρύτερα επενδυτικά πλάνα. Στις αρχές του 2023 αναμένεται να ξεκινήσει εγγυοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο συνεργαζόμενες, ελληνικές εμπορικές τράπεζες θα μπορούν να χορηγήσουν δάνεια, συνολικού ύψους περί τα 2,5 δισ. ευρώ, σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και ένα δεύτερο πρόγραμμα, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, που θα απευθύνεται σε καινοτόμες, νεοφυείς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, χορηγώντας τους δάνεια για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Η συνεργασία Eurobank – Cerved Property Services

Με βάση όλα τα παραπάνω, στην παρούσα φάση ανοίγεται μία μοναδική ευκαιρία σε κάθε μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση να εκμεταλλευτεί ένα ευνοϊκό χρηματοδοτικό περιβάλλον και με τη βοήθεια εξειδικευμένου Συμβούλου όπως η CERVED PROPERTY SERVICES - CPS, να αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο τις υποδομές της.

Η CPS παρέχοντας ενοποιημένες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις ακινήτων, αξιολογήσεις επενδύσεων, προτάσεις βέλτιστης αξιοποίησης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, εκπόνηση τεχνικών ελέγχων, νομική υποστήριξη, υπηρεσίες facility management και εν γένει παροχή πάσης φύσεως τεχνικών υπηρεσιών, αποτελεί Ενεργειακό Σύμβουλο της Eurobank από το 2015 και παρέχει προνομιακές και ολιστικές υπηρεσίες Ενεργειακής Διαχείρισης & Πιστοποίησης κτηρίων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Ανάπτυξη, σχεδιασμό και μέριμνα για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης
 • Εγκατάσταση και συντήρηση του απαιτούμενου εξοπλισμού
 • Μέτρηση, παρακολούθηση και επαλήθευση της εξοικονομούμενης ενέργειας
 • Δέσμευση αποτελεσματικότητας της επέμβασης

Αποκλειστικά για τους πελάτες του Business Banking έχουμε εξασφαλίσει έως 30% έκπτωση για τις υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης της Cerved.

Ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ.