Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Βασικές αρχές επενδύσεων σε περιβάλλον με έντονη μεταβλητότητα

H παγκόσμια οικονομία έχει ήδη νοσήσει βαριά από την πανδημία, με συμπτώματα ασφυξίας σε πολλούς κρίσιμους τομείς που κυρίως αφορούν στις κεφαλαιαγορές (μετοχικές και ομολογιακές), στην αγορά εργασίας καθώς και στις επιχειρήσεις, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές. Ήδη από το πρώτο τρίμηνο, οι πληγές είναι βαθιές. Οι περισσότεροι μετοχικοί δείκτες είναι 25-30% κάτω από τα υψηλά τους, ενώ η διεθνής ομολογιακή αγορά, κυρίως σε επίπεδο εταιρικό αλλά και κυβερνητικό, υπέστη πλήγμα από τις ακραίες τιμές και την έλλειψη ρευστότητας. Το βασικό στοιχείο που κυριάρχησε σε αυτό το πρωτόγνωρο – και σε ένταση και ταχύτητα - sell-off, ήταν η μεταβλητότητα. Ο δείκτης VIX που την καταμετράει, έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ, που δεν τα είχαμε συναντήσει ούτε στην παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008.

Ωστόσο, σαν αντίδοτο προσπαθούν να λειτουργήσουν τα πρωτοφανή και τιτάνια μέτρα δημοσιονομικής και νομισματικής χαλάρωσης που υιοθετούν οι κυβερνήσεις και οι Κεντρικές Τράπεζες, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες ρευστότητας και να ομαλοποιηθούν τα επίπεδα τιμών, έως ότου αρχίσει να διαφαίνεται βελτίωση στις καμπύλες που αφορούν στον Covid19 (πχ καμπύλη κρουσμάτων), οπότε και θα διαφανεί μία τάση αποκλιμάκωσης και σταθεροποίησης των αγορών.

Σε ένα περιβάλλον με έντονη μεταβλητότητα και τους αστάθμητους παράγοντες μιας πανδημίας, είναι πολύ σημαντικές οι παρακάτω, τρεις βασικές αρχές:

  • Η αναμενόμενη απόδοση να συσχετίζεται πάντα με το αναλαμβανόμενο ρίσκο
  • Οι στόχοι να είναι ρεαλιστικοί, και
  • Ο ορίζοντας της επένδυσης να είναι μακροπρόθεσμος ώστε να επηρεάζεται λιγότερο από τις βραχυπρόθεσμες συνθήκες και το συναίσθημα.

Επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι αυτό της διασποράς και διαφοροποίησης, τόσο σε επίπεδο κατανομής των επενδύσεων, ώστε να αποφεύγεται το ρίσκο συγκέντρωσης, όσο και σε επίπεδο κατανομής του χρόνου επένδυσης, οπότε και θα πρέπει να ακολουθείται στρατηγική περιοδικών – τακτικών καταβολών.

Όσον αφορά στον επενδυτικό ορίζοντα, η ελαχιστοποίηση του ρίσκου σε σχέση με την αναμενόμενη απόδοση επηρεάζεται από τη διασπορά των κινδύνων και από την κατανομή των επενδύσεων. Όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα παρακάτω, η σημασία της μακροπρόθεσμης επένδυσης φαίνεται από τον υπολογισμό των αποδόσεων για τις αμερικάνικες ή ακόμα και παγκόσμιες μετοχές που θεωρούνται υψηλού ρίσκου επένδυση. Για τα τελευταία 50 ή 70 χρόνια, παρατηρείται ότι διακράτηση της θέσης σε μετοχές άνω των 10 ετών μειώνει σημαντικά την πιθανότητα αρνητικής απόδοσης, ενώ δεν υπάρχει αρνητική περίοδος αν η διακράτηση είναι 20 έτη και στις δύο περιπτώσεις.

 

Αναφορικά με το στοιχείο της διασποράς των υποκείμενων στοιχείων του χαρτοφυλακίου, έρευνα που έγινε το 1986 από τους Brinson, Hood και Beebower και επιβεβαιώθηκε και από τους Scott et al (2016) και εκδόθηκε σε επιστημονικό σύγγραμμα, ανέδειξε ότι η κατανομή των επενδύσεων είναι εκείνη που καθορίζει τις αποδόσεις και τη μεταβλητότητα σε συντριπτικό ποσοστό 91.5%.

Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, καθώς δίνεται η δυνατότητα ακόμα και σε μικρά ποσά επενδύσεων να επιτευχθεί η διασπορά και η επενδυτική κατανομή.

Επιπλέον, η διασπορά στο χρόνο, μέσω περιοδικών – τακτικών καταβολών, εξομαλύνει τον κίνδυνο που δημιουργούν οι διακυμάνσεις της αγοράς. Μπορούμε, λοιπόν, να δούμε στο παρακάτω διάγραμμα πώς εξελίσσεται η πορεία ενός αρχικά επενδυμένου κεφαλαίου 24.000 ευρώ, σε μία ισορροπημένη στρατηγική, μεσαίου ρίσκου, στο πέρασμα μιας 20ετίας και πώς σταδιακά διαμορφώνεται ένα σημαντικό κεφάλαιο και με καλύτερη απόδοση, μέσω μηνιαίων καταβολών 100 ευρώ. 

 

  31/12/1999  31/12/2019 Eτησιοποιημένη ιστορική απόδοση
ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΕΝΔΥΣΗ €24,000   €42,754 2.93%

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

 240Χ€100  €35,426 3.72%

 

Αποδόσεις % Q3 2007-Q1 2009  
Παγκόσμιες Μετοχικές Αγορές -45.7%
Στρατηγική 60/40 -29.2%
 A/K ευέλικτης, μεικτής κατανομής  -15,2%
 Μέθοδος Τακτικών Καταβολών   0.7%

 

Η γνώση και η τήρηση βασικών αρχών, αποτελεί λοιπόν σημαντικό εφόδιο για τις επενδύσεις.

 

Πηγή: Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

 

Οικονομικές Aναλύσεις

Ακούστε πώς η πανδημία επηρέασε την παγκόσμια οικονομία, μέσα από τα κυριότερα σημεία του τεύχους Απριλίου του Global & Regional Monthly, της έκδοσης του Eurobank Research.

 

ΑΚΟΥΩ το podcast


 

Το παρόν εκδόθηκε από την Τράπεζα Eurobank AE ("Εurobank") και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, κατά οποιονδήποτε τρόπο, από τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλεται. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν συνιστούν επενδυτική ή άλλη συμβουλή, δεν αποτελούν προσφορά αγοράς ή πώλησης ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφορών αγοράς ή πώλησης ή εν γένει προσφορά ή πρόσκληση για κατάρτιση συναλλαγών επί των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται. Οι επενδύσεις που αναλύονται μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές με κριτήρια του συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους, τις ανάγκες τους, την επενδυτική εμπειρία τους και την οικονομική κατάστασή τους. Οι πληροφορίες που περιέχονται προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν έχουν επαληθευθεί από την Eurobank. Οι απόψεις που διατυπώνονται ενδέχεται να μη συμπίπτουν με αυτές οποιουδήποτε μέλους της Eurobank. Καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα ή καταλληλότητα των πληροφοριών ή απόψεων, οι οποίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Καμία απολύτως ευθύνη, με οποιονδήποτε τρόπο και αν δημιουργείται, δεν αναλαμβάνεται από την ούτε βαρύνει τη Eurobank ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τα στελέχη της ή τους υπαλλήλους της όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν δεν καταρτίζονται ή εγκρίνονται από την Εurobank και εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους και δε δεσμεύουν ούτε αντιπροσωπεύουν τις απόψεις και τη θέση της Eurobank.