Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στην Eurobank μοιραζόμαστε τη γνώση και την εμπειρία μας μαζί σας και προσφέρουμε πληθώρα επενδυτικών επιλογών, για να πάρετε τις κατάλληλες αποφάσεις για τα χρήματά σας.

Επενδυτικές επιλογές

Σας δίνουμε πρόσβαση σε μεγάλο εύρος επενδυτικών προϊόντων, αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων προϊόντων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. μεγάλων διεθνών επενδυτικών οίκων με την υποστήριξη της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Παράλληλα, μπορείτε να συνδυάσετε την επένδυσή σας σε αμοιβαία κεφάλαια διεθνών αγορών με ασφάλεια ζωής επιλέγοντας επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματα από την Eurolife FFH Ασφαλιστική που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.

Εμπειρία & τεχνογνωσία

Ο Personal Banker σας είναι πιστοποιημένος από την Τράπεζα της Ελλάδος για τις επενδυτικές υπηρεσίες που σας προσφέρει, παρακολουθεί την αγορά και τις εξελίξεις στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον και σας ενημερώνει σχετικά. Πραγματοποιεί μαζί σας καταγραφή των προσωπικών σας αναγκών και στόχων και σας παρέχει την κατάλληλη ενημέρωση για να διαμορφώσετε την επενδυτική σας στρατηγική.

Συνεχής ενημέρωση

Οι οικονομικές αναλύσεις της ομάδας Eurobank Research σάς δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την πορεία των οικονομιών και των χρηματοοικονομικών αγορών. Έτσι, μπορείτε να εντοπίζετε έγκαιρα ευκαιρίες και να λαμβάνετε τις επενδυτικές αποφάσεις σας, με περισσότερη γνώση. Για να ενημερώνεστε για τα μακροοικονομικά ζητήματα στην Ελλάδα και διεθνώς, μπορείτε να κάνετε online εγγραφή στις Οικονομικές Αναλύσεις της Eurobank εδώ.

Ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ.

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.