Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Eurobank διευρύνει τις πρωτοβουλίες της για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού ζητήματος.

To 2021 η Eurobank ανακοίνωσε μία μεγάλης κλίμακας Πρωτοβουλία για την ανάδειξη και αντιμετώπιση του Δημογραφικού ζητήματος. Πρόκειται για μία Πρωτοβουλία, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από την Τράπεζα και αγγίζει ένα ιδιαίτερης σημασίας ζήτημα που απασχολεί την επικαιρότητα, την πολιτεία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και ολόκληρη τη χώρα. Με το πρόγραμμα ΜΠΡΟΣΤΑ για την οικογένεια, η Eurobank υλοποιεί δράσεις για την στήριξη της ελληνικής οικογένειας οι οποίες έχουν σαφές αποτύπωμα για τη σημερινή και τις μελλοντικές γενιές της χώρας μας.

Καθώς η επιστημονική ανάλυση του ζητήματος αποτελεί προϋπόθεση για την χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών, η Eurobank χρηματοδότησε την εκπόνηση μίας επιστημονικής μελέτης από το ΙΟΒΕ. Η μελέτη με θέμα «Δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής», υλοποιήθηκε από έγκριτους επιστήμονες του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και παρουσιάστηκε στο συνέδριο με τίτλο: «Δημογραφικό – Η Μεγάλη Πρόκληση», παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της Διοίκησης της Eurobank και πληθώρας εκπροσώπων της ευρωπαϊκής, πολιτειακής, τοπικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Η μελέτη αποτυπώνει τις δημογραφικές τάσεις και προοπτικές στην Ελλάδα, παρουσιάζει αναλυτικά τις διάφορες επιπτώσεις και τις προκλήσεις της γήρανσης σε βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, και διατυπώνει προτάσεις πολιτικής με στόχο την προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα, την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναδύονται και, εν τέλει, την αντιμετώπιση του προβλήματος. Φιλοδοξεί με αυτόν τον τρόπο να συνεισφέρει ενεργά στη δημόσια συζήτηση για την ανάδειξη του επείγοντος χαρακτήρα και της σοβαρότητας του δημογραφικού προβλήματος για τη χώρα μας.

Η Eurobank έχει δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει και θα διευρύνει την Πρωτοβουλία για το Δημογραφικό, συμβάλλοντας στο μέτρο των δυνάμεών της, στη συστράτευση της κοινωνίας για την ανάσχεση ενός προβλήματος που θεωρείται ως τη σημαντικότερη κοινωνική και οικονομική πρόκληση που έχει μπροστά της η χώρα μας στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Το πλήρες κείμενο και τα στοιχεία της μελέτης του ΙΟΒΕ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ www.iobe.gr και της Eurobank www.eurobank.gr/mprosta.