Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα «Εξασφαλίζω επένδυση με δυναμική προστασία» της Eurolife FFH ΑΕΑΖ είναι ένα 10ετές ασφαλιστικό προϊόν εφάπαξ ασφαλίστρου, από 10.000€ έως 200.000€, που συνδέεται με επενδύσεις (Unit Linked). Το συνδεδεμένο με το πρόγραμμα αμοιβαίο κεφάλαιο, παρέχει προστασία στο 80% της υψηλότερης καταγεγραμμένης καθαρής τιμής του.

Επιμερισμός ασφαλίστρων

Τα ασφάλιστρα καλύπτουν συνολικά την επένδυσή σας σε αμοιβαίο κεφάλαιο και την ασφάλεια ζωής σας:

  • Το 94% περίπου των ασφαλίστρων επενδύεται στο αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds – Global Protect 80, με έδρα το Λουξεμβούργο.
  • Το 4% των ασφαλίστρων καλύπτει το κόστος της ασφάλειας ζωής σας.
  • Το 1,6% των ασφαλίστρων καλύπτει το κόστος πρόσκτησης εργασιών.

Μηχανισμός προστασίας

Προστατεύεται καθημερινά το 80% της υψηλότερης τιμής που έχει λάβει το μερίδιο του αμοιβαίου κεφαλαίου στη διάρκεια του προγράμματος και έτσι επιτυγχάνεται ένα επίπεδο προστασίας, το οποίο αυξάνεται όσο οι συνθήκες της αγοράς παραμένουν ευνοϊκές. Έτσι, προστατεύονται μερικά και δυναμικά τόσο το ποσό της επένδυσής σας όσο και οι αποδόσεις που μπορεί να προκύψουν σε βάθος χρόνου. Οποιαδήποτε απώλεια στην αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου σας δεν μπορεί να ξεπερνά το 20%.

Η μερική προστασία κεφαλαίου του αμοιβαίου κεφαλαίου επιτυγχάνεται μέσα από:

  • Τον επενδυτικό μηχανισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου
  • Ένα εξωχρηματιστηριακό παράγωγο
  • Ένα συμβόλαιο εγγύησης με την Barclays Bank Ireland PLC

Η Eurolife FFH ΑΕΑΖ δεν παρέχει καμία εγγύηση για το επενδυτικό σκέλος του ασφαλιστηρίου.

Προνόμια Υγείας

Με το «Εξασφαλίζω επένδυση με δυναμική προστασία» έχετε μια σειρά σημαντικών προνομίων υγείας, τα οποία σας εξοικονομούν χρήματα, καλύπτοντας ανάγκες πρόληψης και φροντίδας, στα μεγαλύτερα νοσηλευτήρια και διαγνωστικά κέντρα της Ελλάδας, όπως:

  • Ιατρικές επισκέψεις με ή χωρίς ραντεβού
  • Διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις
  • Πακέτα προληπτικού ελέγχου (check-up)

Ο κατάλληλα πιστοποιημένος Personal Banker σας, παραμένει στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσει αναλυτικά για το ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα Εξασφαλίζω επένδυση με δυναμική προστασία της Eurolife FFH ΑΕΑΖ, που προσφέρεται από την Eurobank με την ιδιότητα ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Μάθετε περισσότερα εδώ.