Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Το ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα «Εξασφαλίζω συστηματική επένδυση» της ασφαλιστικής εταιρίας Eurolife FFH ΑΕΑΖ που προσφέρεται μέσω της Eurobank, συνδυάζει ασφαλιστική κάλυψη με τη δυνατότητα δημιουργίας ενός κεφαλαίου για το μέλλον, σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

Είναι ένα πρόγραμμα ασφάλισης ζωής τακτικού ασφαλίστρου, συνδεδεμένο με επενδύσεις ελεύθερης επιλογής διάρκειας. Η διάρκεια ασφάλισης μπορεί να είναι από 15 έως 40 έτη με μέγιστη ηλικία τα 80 έτη του ασφαλισμένου.

Για να δημιουργήσετε κεφάλαιο για το μέλλον σας μέσα από το πρόγραμμα «Εξασφαλίζω συστηματική επένδυση», ορίζετε τακτικές καταβολές για τα ασφάλιστρά σας, τα οποία καλύπτουν συνολικά: 

  • Ισόποση επένδυση σε 2 αμοιβαία κεφάλαια “μεσαίου” επενδυτικού ρίσκου
  • Ασφάλεια ζωής
  • Ασφάλιση για μόνιμη ολική ανικανότητα

Έχετε επιλογή ως προς το ασφάλιστρο μεταξύ 600€ και 4.200€ τον χρόνο, ανάλογα με τον προϋπολογισμό σας, ενώ μπορείτε να αναπροσαρμόζετε το ποσό των ασφαλίστρων σας, κάθε χρόνο και σε κάθε περίπτωση, μέχρι του ποσού των 4.200€ το χρόνο. Τα ασφάλιστρα μπορούν να καταβάλλονται κάθε 1, 3, 6 ή 12 μήνες, με πάγια εντολή χρέωσης του λογαριασμού σας στη Eurobank ή με πιστωτική κάρτα Eurobank.

Το επενδυτικό σκέλος συνδέεται με την αξία μεριδίων των υπό-Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Eurobank Fund Management Company (LUX) S.A.:

  • 50% στο (LF) Absolute Return - Σειρά Eurobank
  • 50% στο (LF) Fund of Funds Balanced Blend Global - Σειρά Eurobank

Κάθε καταβολή ασφαλίστρων προς επένδυση μοιράζεται ισόποσα στα 2 υπο-αμοιβαία κεφάλαια (LF) τα οποία έχουν μεσαίο επενδυτικό κίνδυνο, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ισορροπία για το χαρτοφυλάκιο ανάμεσα στην απόδοση της επένδυσης και τον κίνδυνο που απορρέει από τις διακυμάνσεις των αγορών.

Το ασφαλιστικό σκέλος εξασφαλίζει στους δικαιούχους, που θα έχουν οριστεί στο ασφαλιστήριο, ένα ασφαλισμένο κεφάλαιο το οποίο κυμαίνεται από 5.000€ έως 10.000€ σε περίπτωση Απώλειας Ζωής του ασφαλισμένου κατά την διάρκεια της ασφάλισης, επιπλέον της αξίας εξαγοράς του επενδυτικού σκέλους του ασφαλιστήριου. Επίσης, σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του αντισυμβαλλόμενου (για οποιαδήποτε εργασία), θα συνεχίσει να καταβάλλεται από τη Eurolife FFH ΑΕΑΖ ετήσιο ασφάλιστρο ύψους 750€ για διάρκεια 10 ετών κατ’ανώτατο όριο.

Η πορεία των αμοιβαίων κεφαλαίων επηρεάζεται από τη μεταβλητότητα των αγορών και γι’ αυτό δεν έχουν εγγυημένη απόδοση.
 

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.