Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρατηγική συνεργασία Eurobank – Banco Santander για το διεθνές εμπόριο

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου
 
 
 
Εικόνα 1
Διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά οι κ.κ.
 
Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Global Transaction Banking, Eurobank
Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος Δ.Σ., Eurobank
Fernando Lardies, Επικεφαλής Network Banking, Banco Santander
Κατρούγκαλος Γιώργος, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών
Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank
Jon Baranano Gavina, Global head of non Financial Services, Banco Santander & Πρόεδρος του Trade Club Alliance
Κωνσταντίνος Βασιλείου, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Group Corporate & Investment Banking, Eurobank
 
 
Εικόνα 2
Διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά οι κ.κ.-

Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Global Transaction Banking, Eurobank
Jon Barañano Gaviña, Global Head of non-Financial Services, Banco Santander
Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank
Fernando Lardies, Head of Network Banking, Banco Santander
Κώστας Βασιλείου, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Group Corporate & Investment Banking, Eurobank
John Carroll, Head of Product Management and International Business, Santander UK