Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων 2016

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του Έτους 2016 θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 
Την ίδια ημέρα θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση των αναλυτών στις 18:00.-