Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συγχώνευση της Eurobank με το Νέο ΤΤ


Επισυνάπτονται η Περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. με το ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε., καθώς και η Ανακοίνωση προς τους Μετόχους